Wystąpienie Zespołu do spraw Wykonywania Kar

Wystąpienie do Przewodniczącego Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji Senatu RP w sprawie nowelizacji ustawy o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób z dnia 2021-04-01


IX.517.1702.2017

Wystąpienie do Przewodniczącego Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji Senatu RP w sprawie nowelizacji ustawy o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób.

Rzecznik Praw Obywatelskich z uwagą śledzi wszelkie działania legislacyjne zmierzające do kompleksowej nowelizacji ustawy o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób.

Rzecznik zwrócił uwagę, że w trakcie posiedzenia senackiej Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w dniu 19 lutego 2020 r. Komisja zobowiązała Biuro Legislacyjne Senatu RP do przygotowania inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ww. ustawy. W opinii Rzecznika doprowadzenie do niezbędnych zmian w trybie pilnym jest niezmiernie istotne dla wszystkich osób pozbawionych wolności w Ośrodku w Gostyninie. Państwo powinno też systemowo określić filozofię funkcjonowania izolacji postpenalnej w Polsce.

Rzecznik zwrócił się zatem do Przewodniczącego Komisji o przedstawienie szczegółowych informacji: na jakim etapie znajdują się obecnie prace legislatorów Senatu RP; czy wyznaczono już termin posiedzenia Komisji, na którym projekt zmian dostanie poddany analizie; czy Ministerstwo Sprawiedliwości i Ministerstwo Zdrowia zareagowały na oczekiwania Senatu RP i przedstawiły po 19 lutego br. konkretne propozycje zmian legislacyjnych.

Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:

Brak historii zmian - https://sprawy-generalne.brpo.gov.pl