Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Co z bezpłatnymi lekami dla seniorów i najmłodszych? Interwencja BRPO w resorcie zdrowia

Data:
  • Rzecznikowi Praw Obywatelskich zasygnalizowano wątpliwość, czy recepty wykupione po 1 września 2023 r. są honorowane w aptekach jako bezpłatne dla pacjentów 65+ i do 18. roku życia 
  • Biuro RPO interweniuje w tej sprawie w Ministerstwie Zdrowia

Do Rzecznika wpłynęła skarga Prezes Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia dotycząca pacjentów w przedziale wiekowym 65+ i do 18. roku życia. Zgłaszają się oni do placówek podstawowej opieki zdrowotnej z prośbami o wystawienie nowych recept na zażywane leki, gdyż recepty wystawione w lipcu i sierpniu nie zapewniają im bezpłatnego otrzymania leku. 

Przedstawiono wątpliwość, czy recepty wykupione po 1 września 2023 r. są honorowane w aptekach jako bezpłatne dla wskazanych grup pacjentów. Zdaniem wnioskodawczyni, o ich bezpłatności powinna decydować data zakupu leku, a nie termin wystawienia recepty.

Dyrektor Zespołu Prawa Administracyjnego i Gospodarczego BRPO Piotr Mierzejewski prosi dyrektora Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji MZ Łukasza Szmulskiego o stanowisko w sprawie oraz przesłanie odpowiedzi udzielonej wnioskodawczyni.

V.7013.87.2023

Załączniki:

Autor informacji: Łukasz Starzewski
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Łukasz Starzewski
Data:
Operator: Łukasz Starzewski