Форма для заявника, що пише від чужого імені

* - позначення поля, яке має бути заповнене (відповідно до ст.10 Закону від 15 липня 1987 р. Про омбудсмена (Ж. З. від 2001 р. № 14 поз. 147 зі зм.))

1. Дані заявника:

Персональні дані
Правильно.
Обов'язкове поле, заповніть, будь ласка.
Правильно.
Обов'язкове поле, заповніть, будь ласка.
Правильно.
Обов'язкове поле, заповніть, будь ласка.
Правильно.
Обов'язкове поле, заповніть, будь ласка.
Адресні дані
Правильно.
Обов'язкове поле, заповніть, будь ласка.
Правильно.
Обов'язкове поле, заповніть, будь ласка.
Правильно.
Обов'язкове поле, заповніть, будь ласка.
Правильно.
Обов'язкове поле, заповніть, будь ласка.
Правильно.
Обов'язкове поле, заповніть, будь ласка.
Правильно.
Обов'язкове поле, заповніть, будь ласка.
Правильно.
Обов'язкове поле, заповніть, будь ласка.
Правильно.
Обов'язкове поле, заповніть, будь ласка.

2. Заявник, зазначений у пункті 1, діє від імені:

Персональні дані
Правильно.
Обов'язкове поле, заповніть, будь ласка.
Правильно.
Обов'язкове поле, заповніть, будь ласка.
Правильно.
Обов'язкове поле, заповніть, будь ласка.
Адресні дані
Правильно.
Обов'язкове поле, заповніть, будь ласка.
Правильно.
Обов'язкове поле, заповніть, будь ласка.
Правильно.
Обов'язкове поле, заповніть, будь ласка.
Правильно.
Обов'язкове поле, заповніть, будь ласка.
Правильно.
Обов'язкове поле, заповніть, будь ласка.
Правильно.
Обов'язкове поле, заповніть, будь ласка.
Правильно.
Обов'язкове поле, заповніть, будь ласка.

Правильно.
Обов'язкове поле, заповніть, будь ласка.

Розмір одного файлу не повинен перевищувати 20 МБ. Кількість вкладень не може бути більше 20 штук. Розмір завантаженого запиту не повинен перевищувати 120MB (вкладення разом з текстовим вмістом запиту).

Дозволяються такі вкладення:: .7z, .avi, .css, .csv, .dgn, .doc, .docx, .dwf, .dwg, .dxf, .geotiff, .gif, .gml, .gz, .gzip, .html, .jp2, .jpeg, .jpg, .m4a, .mp3, .mp4, .mpeg, .mpeg4, .mpg, .msg, .odp, .ods, .odt, .ogg, .ogv, .ott, .pdf, .png, .ppt, .pptx, .rng, .rtf, .svg, .tar, .tif, .tiff, .tls, .txt, .wav, .xhtml, .xls, .xlsx, .xps, .xsd, .xsl, .xslt, .zip, .zipx .

Наступна інформація надається відповідно до положень ст. 13 і 14 Розпорядження (ЄС) 2016/679 Європейського Парламенту та Ради від 27 квітня 2016 року. про фізичних осіб щодо обробки персональних даних та про вільний рух таких даних, а також про скасування Директиви 95/46/WE (Ж. З. UE.L 2016.119.1), інакше RODO та є частиною Політики безпеки персональних даних, прийнятої Омбудсменом (RPO). Більше інформації про RPO та способи захисту персональних даних в Офісі RPO можна знайти на веб-сторінці: www.rpo.gov.pl.

Адміністратором наданих персональних даних є омбудсмен за адресою: Al. Solidarności 77 у Варшаві. Зібрані дані використовуються для реєстрації та розпізнавання справ, включаючи вжиття заходів та надання відповіді. Персональні дані обробляються на підставі ст. 6 п. 1 літ. с та е і ст. 9 п. 2 літ. g RODO і можна отримати безпосередньо від особи, яка звернулася до RPO, а також від особи\предмету, яка написала звернення від чужого імені, та від інших установ та організацій, з якими RPO співпрацює у рамках виконання місії Офісу.

У разі потреби суб’єкти, з якими співпрацює омбудсмен, можуть мати обмежений доступ до даних, однак лише на підставі задокументованої інструкції та встановлених правил, наприклад, працівники та співробітники омбудсмена, суб’єкти, що обслуговують системи ІКТ, надання поштової діяльності, а також уповноважених відповідно до законодавства суб’єктів, наприклад поліції.

Рішення не будуть прийматися в автоматизованому порядку, в тому числі шляхом віднесення заявника до групи осіб зі схожими потребами чи способом життя, тобто у формі профілювання. Відповідно до Єдиного переліку матеріалів (JRWA), прийнятого в Офісі омбудсмена, справи зберігаються протягом 10 років після їх завершення. Виняток становлять випадки, відібрані для постійного зберігання - це зобов'язання випливає з інших загальних положень законодавства (Закон від 14 липня 1983 р. про національний архівний ресурс та архіви – Ж. З. з 2019 р., п. 553 із зм.).

Надсилаючи листа омбудсмену, слід пам’ятати, що:

  • заяква, відповідно до ст. 10 Закону про RPO має містити позначення заявника та особи, чиї свободи чи права порушено, а також предмет справи. Відсутність цих даних не дозволить омбудсмену повідомити заявника про рішення щодо порядку розгляду заявки;
  • петиція відповідно до ст.4 п. 2 Закону про петиції повинна містити, принаймні, позначення особи, яка подає петицію, місце проживання або місцезнаходження особи, яка подає петицію, а також адресу для листування. Без надання цих даних петиція не може бути розглянута;
  • заява про надання публічної інформації відповідно до Закону Про доступ до публічної інформації не потребує надання персональних даних, але для надання інформації необхідна та пов'язана зі способом передачі інформації, зазначеним заявником.

Особа, якої обробляє дані RPO, може запросити інформацію про свої персональні дані, включаючи доступ до них, виправлення або обмеження їх обробки. Він також має право подати скаргу голові управління із захисту персональних даних (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) та використовувати засоби правового захисту в компетентному суді, якщо обробка її персональних даних здійснюється з порушенням закону.

В офісі RPO призначений інспектор із захисту даних, з яким можна зв'язатися письмово за адресою RPO або в електронному вигляді за адресою: inspektorochronydanych@brpo.gov.pl.