• Czarny/Biały
  • Biały/Czarny
  • Żółty/Niebieski
  • Standardowe

Obecny styl: Standardowe

Rejestr zmian

Data początkowa
Np. 2020-08-09
Data końcowa
Np. 2020-08-09
Data Tytuł Opis Operator
2020-08-03 10:09:23 Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych Marek Tenerowicz
2020-08-03 10:08:01 Zapytanie ofertowe pn. "Przemoc wobec mężczyzn – analiza dokumentów zastanych, dotychczasowych badań oraz przekazu medialnego" Marek Tenerowicz
2020-07-31 16:04:25 IV.053.11.2020 Publikacja odpowiedzi na petycję Agnieszka Jędrzejczyk
2020-07-29 13:46:57 Konsorcjum Firm: Lider - EKOTRADE Sp. z o.o., Konsorcjant -EKOTRADE SECURITY Sp. z o.o. Marek Tenerowicz
2020-07-29 13:39:55 WOLTERS KLUWER POLSKA Sp. z o.o. Marek Tenerowicz
2020-07-29 13:38:23 "OLIMPIADA" Krzysztof Szymański Marek Tenerowicz
2020-07-29 13:37:10 EXON COMPUTER SYSTEMS Andrzej Jassowicz Sp. Komandytowa Marek Tenerowicz
2020-07-29 13:35:42 Paulina Zofia Pilch Marek Tenerowicz
2020-07-29 13:34:06 PERCEPTRON Sp. z o.o. Marek Tenerowicz
2020-07-29 13:32:28 T-Mobile Polska S.A. Marek Tenerowicz
2020-07-29 13:26:55 Michał Lubański oraz Sebastian Piętka prowadzący działalność gospodarcza pod formą ARCADA P.T.O.B. Sebastian Piętka, Michał Lubański S.C. Marek Tenerowicz
2020-07-29 13:24:44 BTCA Sp. z o.o. Marek Tenerowicz
2020-07-29 13:23:02 FABRYKA OKIEN I DRZWI "BAS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Marek Tenerowicz
2020-07-29 13:21:06 Wydawnictwo EDYTORIAL Małgorzata Kuźniar, Bartosz Kuźniar Marek Tenerowicz
2020-07-29 12:57:50 Łukasz Bakalarski prowdzący działalność gospodarcza pod firmą Łukasz Bakaralski "FIRE-STAFF" Marek Tenerowicz
2020-07-29 12:54:49 Aleksandra Ciszewska, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Radcy Prawnego Aleksandra A. Ciszewska Marek Tenerowicz
2020-07-29 12:52:20 Eliza Grabowska Szweicer prowadząca działalność gospodarcza pod firmą Kancelaria Radcy Prawnego Eliza Grabowska Szweicer Marek Tenerowicz
2020-07-29 12:50:49 Magdalena Skrodzka Marek Tenerowicz
2020-07-29 12:13:49 KANTAR POLSKA S.A. Marek Tenerowicz
2020-07-29 12:12:12 Marcelina Krzemińska Marek Tenerowicz
2020-07-29 12:11:22 Alina Czyżewska Marek Tenerowicz
2020-07-29 12:09:40 T-MOBILE Polska S.A. Marek Tenerowicz
2020-07-29 12:06:58 NOMA2 Sp. z o.o. Marek Tenerowicz
2020-07-29 12:05:17 Marcin Kamiński "rzeczyobrazkowe.pl" Marek Tenerowicz
2020-07-29 12:03:28 Innogy Stoen Operator Sp. z o.o. Marek Tenerowicz
2020-07-28 11:12:29 Usługa społeczna - kompleksowa usługa ochrony osób i mienia wybranych obiektów Biura Rzecznika Praw Obywatelskich Marek Tenerowicz
2020-07-16 13:12:24 KMP - wizytacje Mariusz Masłowiecki
2020-07-14 14:46:51 Dostawa (sprzedaż) energii elektrycznej do budynków Biura Rzecznika Praw Obywatelskich zlokalizowanych przy al. Solidarności 77 i ul. Długiej 23/25 w Warszawie. Marek Tenerowicz