Rejestr zmian

Data początkowa
Np. 2020-10-26
Data końcowa
Np. 2020-10-26
Data Tytuł Opis Operator
2020-10-23 10:32:56 Dostawa deduplikatorów wraz z wdrożeniem, nr sprawy: BDG-WZP.261.10.2020 Marek Tenerowicz
2020-10-22 10:38:50 Z kim współpracuje RPO Mariusz Masłowiecki
2020-10-22 10:37:11 Od rok 2014 nie publikujemy danych miesięcznych Mariusz Masłowiecki
2020-10-22 10:34:44 Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw Mariusz Masłowiecki
2020-10-22 10:33:21 Współpraca RPO Publikacja Mariusz Masłowiecki
2020-10-13 13:48:57 test_IP adminBIP
2020-10-12 16:00:37 Deklaracja dostępności serwisu bip.brpo.gov.pl Mariusz Masłowiecki
2020-10-12 13:02:22 Koordynator do spraw dostępności Mariusz Masłowiecki
2020-10-12 10:18:53 Kara pozbawienia wolności Mariusz Masłowiecki
2020-10-12 10:16:08 Krajowy Ośrodek Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym Mariusz Masłowiecki
2020-10-12 10:15:37 Zakłady psychiatryczne Mariusz Masłowiecki
2020-10-12 10:14:59 Jednostki penitencjarne Mariusz Masłowiecki
2020-10-12 08:56:55 Pozbawienie wolności Mariusz Masłowiecki
2020-10-09 10:13:42 Wystąpienia RPO w związku z działalnością KMP Mariusz Masłowiecki
2020-10-09 10:13:22 Wnioski do Trybunału Konstytucyjnego Mariusz Masłowiecki
2020-10-09 10:12:48 Opiniowanie aktów prawnych Mariusz Masłowiecki
2020-10-09 10:12:05 KMP - raporty kwartalne Mariusz Masłowiecki
2020-10-09 10:11:38 KMP - raporty roczne Mariusz Masłowiecki
2020-10-09 10:07:06 KMP - wizytacje Mariusz Masłowiecki
2020-10-08 15:55:39 Wykaz zużytych składników majątku ruchomego - 2020-10-08 Agnieszka Jędrzejczyk
2020-10-08 15:55:03 Wykaz zużytych składników majątku ruchomego - 2020-09-16 Agnieszka Jędrzejczyk
2020-10-07 14:31:23 Zapytanie ofertowe pn. Badanie jakościowe dotyczące tematu równego traktowania ze względu na płeć w postępowaniach sądowych o opiekę nad dzieckiem Marek Tenerowicz
2020-10-06 12:30:02 Dostawa oprogramowania wraz z usługą subskrypcji, nr sprawy BDG-WZP.261.8.2020 Marek Tenerowicz
2020-10-06 07:44:52 Co to jest Krajowy Mechanizm Prewencji? Mariusz Masłowiecki
2020-10-01 08:44:29 Zakłady opiekuńczo-lecznicze Mariusz Masłowiecki
2020-10-01 08:39:53 Szpitale psychiatryczne Mariusz Masłowiecki
2020-10-01 08:33:46 Policja i żandarmeria Mariusz Masłowiecki
2020-10-01 08:30:19 Izby wytrzeźwień Mariusz Masłowiecki
2020-10-01 08:26:34 Domy pomocy społecznej i placówki opieki całodobowej Mariusz Masłowiecki
2020-10-01 08:21:48 Detencja cudzoziemców Mariusz Masłowiecki
2020-10-01 08:20:56 Detencja nieletnich Mariusz Masłowiecki