Rejestr zmian

Formularz wyszukiwania

Np. 2021-06-18
Np. 2021-06-18
Data Tytuł Opis Operator
2021-06-17 13:38:49 Małgorzata Pyrcak-Górowska Marek Tenerowicz
2021-06-17 12:37:00 Oliwia Chwat Marek Tenerowicz
2021-06-17 08:29:22 Grzegorz Wachnik prowadzący działalność gospodarcza pod firmą Genaclima Marek Tenerowicz
2021-06-16 13:46:51 HELICA Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością Marek Tenerowicz
2021-06-16 13:42:57 Wyższa Szkoła Humanitas z siedzibą w Sosnowcu Marek Tenerowicz
2021-06-15 11:43:03 PETRUS Piotr Popis, Marek Tenerowicz
2021-06-15 11:41:41 PETRUS - PIOTR POPIS Marek Tenerowicz
2021-06-15 11:39:31 DPJ System Dariusz Mościcki Marek Tenerowicz
2021-06-11 10:45:20 Nabór na stanowisko pracy w Biurze Dyrektora Generalnego w Wydziale Organizacyjnym w ramach umowy o pracę w wymiarze pełnego etatu. Sylwia Czernuszyn
2021-06-09 19:36:41 Logo RPO Mariusz Masłowiecki
2021-06-09 19:36:11 test_IP Mariusz Masłowiecki
2021-06-09 19:34:36 Zakłady psychiatryczne Mariusz Masłowiecki
2021-06-09 19:34:20 Krajowy Ośrodek Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym Mariusz Masłowiecki
2021-06-09 19:33:46 Debaty Regionalne KMPT Mariusz Masłowiecki
2021-06-09 19:33:17 Opiniowanie aktów prawnych przez KMPT Mariusz Masłowiecki
2021-06-09 19:33:01 Międzynarodowe standardy ochrony praw osób pozbawionych wolności Mariusz Masłowiecki
2021-06-09 19:32:39 Wystąpienia KMPT Mariusz Masłowiecki
2021-06-09 19:32:20 Raporty i publikacje KMPT Mariusz Masłowiecki
2021-06-09 19:31:21 KMP - wizytacje Mariusz Masłowiecki
2021-06-09 19:30:55 Oświadczenia KMPT Mariusz Masłowiecki
2021-06-09 19:25:06 Wnioski do TK w związku z działalnością KMPT Mariusz Masłowiecki
2021-06-09 12:33:32 Wiesław Grabień FUH Nana z siedzibą w Krakowie Marek Tenerowicz
2021-06-09 08:12:07 GRAFPOL Sp. z o.o. Marek Tenerowicz
2021-06-02 13:55:39 Aleksandra Ciszewska, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Radcy Prawnego Aleksandra A. Ciszewska Marek Tenerowicz
2021-06-02 13:27:23 Polskie Towarzystwo Informatyczne Marek Tenerowicz
2021-06-01 14:37:57 Praktyki wakacyjne w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich Aktualizacja załącznika "Praktyki wakacyjne w BRPO 2021.pdf" Mariusz Masłowiecki
2021-06-01 13:21:23 Grzegorz Filipowicz PROFESSIONAL SHIFT Marek Tenerowicz
2021-06-01 13:17:44 OMIKRON Sp. z o.o. Marek Tenerowicz
2021-06-01 09:49:02 V.053.6.2021 Agnieszka Jędrzejczyk
2021-06-01 09:46:30 V.053.3.2021 Agnieszka Jędrzejczyk
2021-05-28 11:37:31 Status prawny Informacja o jednolitym tekście ustawy o RPO Mariusz Masłowiecki
2021-05-28 11:37:08 KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 2 kwietnia 1997 r. Aktualizacja Mariusz Masłowiecki
2021-05-28 11:36:40 Z kim współpracuje RPO Mariusz Masłowiecki
2021-05-28 11:36:17 Wzory druków Publikacja Mariusz Masłowiecki
2021-05-28 11:35:53 BDG-WOP.053.1.2015 Mariusz Masłowiecki
2021-05-28 11:35:24 VII.053.1.2015 Mariusz Masłowiecki
2021-05-28 11:33:51 Informacje roczne za lata 2001 - 2014 Mariusz Masłowiecki
2021-05-28 11:33:26 Dane statystyczne kwartalne za 2005 r. Mariusz Masłowiecki
2021-05-28 11:32:54 Dane statystyczne miesięczne za rok 2005 Mariusz Masłowiecki
2021-05-28 11:32:23 Dane statystyczne miesięczne za rok 2006 Mariusz Masłowiecki
2021-05-28 11:31:58 Dostęp do informacji publicznej Mariusz Masłowiecki
2021-05-28 11:31:38 Sposób składania i rozpatrywania petycji Aktualizacja danych dotyczących Dziennika Ustaw Mariusz Masłowiecki
2021-05-28 11:31:07 Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw Mariusz Masłowiecki
2021-05-27 12:08:31 Renault Retail Group Warszawa Sp. z o.o. Marek Tenerowicz
2021-05-27 07:55:35 Wydawnictwem C. H. Beck sp. z o.o. Marek Tenerowicz
2021-05-26 13:05:19 Świadczenie usług telefonii komórkowej i pakietowej transmisji danych Marek Tenerowicz
2021-05-26 08:19:31 PERCEPTRON Spółka z ograniczoną Marek Tenerowicz
2021-05-25 12:05:23 Współpraca RPO Agnieszka Jędrzejczyk
2021-05-25 10:04:04 CC Otwarte Systemy Komputerowe Sp. z o.o. Marek Tenerowicz
2021-05-21 12:49:18 Plan zamówień publicznych BRPO na 2021 rok Marek Tenerowicz
2021-05-21 09:09:41 Nabór na wolne stanowisko pracy w Biurze Pełnomocnika Terenowego RPO w Gdańsku Sylwia Czernuszyn
2021-05-20 08:22:28 Nabór na stanowisko pracy w Biurze Dyrektora Generalnego w Wydziale Logistyki i Administracji w ramach umowy o pracę na czas określony w celu zastępstwa w wymiarze pełnego etatu. Sylwia Czernuszyn
2021-05-18 09:43:07 LangMedia Sp. z o.o. Marek Tenerowicz
2021-05-18 09:41:39 Jolanta Paruszkiewicz Marek Tenerowicz