• Czarny/Biały
  • Biały/Czarny
  • Żółty/Niebieski
  • Standardowe

Obecny styl: Standardowe

Rejestr umów

Data początkowa
Np. 2020-08-09
Data końcowa
Np. 2020-08-09
Lp Data zawarcia umowy Kontrahent/nazwa Przedmiot umowy Wartość umowy Okres obowiązywania Źródło
1 2020-07-24 T-Mobile Polska S.A.

Usługi dostępu do internetu i łączności stacjonarnej

142 416,81 2020-08-07 do 2021-08-31 Wydział Zamówień Publicznych
2 2020-07-17 EXON COMPUTER SYSTEMS Andrzej Jassowicz Sp. Komandytowa

Dostawa sprzetu komputerowego

595 996,50 2020-07-17 do 2020-07-31 Wydział Zamówień Publicznych
3 2020-07-17 Konsorcjum Firm: Lider - EKOTRADE Sp. z o.o., Konsorcjant -EKOTRADE SECURITY Sp. z o.o.

Kompleksowa usługa osób i mienia wybranych obiektów BRPO

2 223 684,16 2020-08-07 do 2022-10-22 Wydział Zamówień Publicznych
4 2020-07-17 WOLTERS KLUWER POLSKA Sp. z o.o.

Dostawa systemu informacji prawnej "LEX OMEGA"

96 309,00 2020-08-12 do 2021-08-11 Wydział Zamówień Publicznych
5 2020-07-17 "OLIMPIADA" Krzysztof Szymański

Przygotowanie i dostarczenie gotowych potraw (catering) dla 30 osób do BRPO ul. Długa23/25 w Warszawie

1 880,00 2020-07-31 Wydział Zamówień Publicznych
6 2020-07-14 PERCEPTRON Sp. z o.o.

Zakup i wdrożenie oprogramowania Veem Avalibility Suite 

134 402,10 2020-07-14 do 2020-09-13 Wydział Zamówień Publicznych
7 2020-07-14 Paulina Zofia Pilch

Przygotowanie rozdziału do publikacji Biura Rzecznika Praw Obywatelskich pt. "Postępowania w sprawach o ustalenie płci - przewodnik dla sedziów i pełnomocników".

2 000,00 2020-07-14 do 2020-07-15 Wydział Zamówień Publicznych
8 2020-07-10 BTCA Sp. z o.o.

Pełnienie przez Inspektora Nadzoru w pełnym zakresie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi zwiazanymui z realizacją robót bydowalnych prowadzonych w sidzibie Zamawiającego przy ul. Długiej 23/25 w Warszawie

59 900,00 2020-07-10 do 2020-12-10 Wydział Zamówień Publicznych
9 2020-07-10 Michał Lubański oraz Sebastian Piętka prowadzący działalność gospodarcza pod formą ARCADA P.T.O.B. Sebastian Piętka, Michał Lubański S.C.

Przeprowadzenie kontroli stanu technicznego obiektów BRPO przy ul. Długiej i Al. Solidarności w Warszawie

1 685,10 2020-07-10 do 2020-07-24 Wydział Zamówień Publicznych
10 2020-07-08 FABRYKA OKIEN I DRZWI "BAS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Robota budowlana polegająca na wymianie i restauracji stolarki okiennej, drzwi zewnętrznych oraz drzwi wiatrołapów w budynku Biura Rzecznika Praw Obywatelskich (BRPO) przy ul. Długiej 23/25 w Warszawie

3 196 230,58 2020-07-08 do 2020-12-08 Wydział Zamówień Publicznych
11 2020-07-08 Wydawnictwo EDYTORIAL Małgorzata Kuźniar, Bartosz Kuźniar

Korekta robocza raportu rocznego Zespołu "Krajowy Mechanizm Prewencji”

861,00 2020-07-08 do 2020-07-17 Wydział Zamówień Publicznych