• Czarny/Biały
  • Biały/Czarny
  • Żółty/Niebieski
  • Standardowe

Obecny styl: Standardowe

kmp

opis - Europejskie reguły więzienne i reguły Mandeli

opis - publikacje Krajowego Mechanizmu Prewencji
opis - KMP - wnioski do Trybunału Konstytucyjnego
Raporty kwartalne z lat 2009-2012
tu opis KMP - Opiniowanie aktów prawnych
Grafika ręki trzymającej klucz

Polska Konstytucja w art. 40 wprowadziła bewzględny zakaz tortur.

Wizytacje Krajowego Mechanizmu Prewencji
Raporty roczne Krajowego Mechanizmu Prewencji
Subskrybuj kmp