akty prawne

 • (Dz. U. Nr 78, poz.483) (sprost. Dz. U. 2001, Nr. 28, poz. 319; zm.: Dz. U. 2006, Nr 200, poz. 1471 z pózn. zm.)
  (fragmenty)

  Rozdział II. WOLNOŚCI, PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁOWIEKA I OBYWATELA

  ŚRODKI OCHRONY WOLNOŚCI I PRAW

  Art. 80.

  Każdy ma prawo wystąpienia, na zasadach określonych w ustawie, do Rzecznika Praw Obywatelskich z wnioskiem o pomoc w ochronie swoich wolności lub praw naruszonych przez organy władzy publicznej.

  Rozdział IV. Sejm i Senat

Subskrybuj akty prawne