• Czarny/Biały
  • Biały/Czarny
  • Żółty/Niebieski
  • Standardowe

Obecny styl: Standardowe

WINIEWSKI Mikołaj GÓRSKA Paulina

Data zawarcia umowy: 
2016-06-20
Wartość umowy: 
6000.00
Okres obowiązywania: 
2016-06-20 do 2016-11-30
Źródło: 
Wydział Zarządzania Kadrami
Przedmiot umowy: 

przygotowanie narzędzia badawczego i opracowanie raportu na podstawie surowych wyników badania społecznego pt. Przemoc motywowana uprzedzeniami w stosunku do wybranych grup społecznych. 2. opracowanie wyników badania, o których mowa w pkt 1, w formie raportu i przekazanie go Zamawiającemu. 3. zakodowania wyników badania, o którym mowa w pkt 1, w postaci bazy danych i przekazania jej Zamawiającemu.

Historia zmian
Data Tytuł Opis Operator
2016-11-22 13:33:37 WINIEWSKI Mikołaj GÓRSKA Paulina Created by FeedsNodeProcessor Mariusz Masłowiecki