• Czarny/Biały
  • Biały/Czarny
  • Żółty/Niebieski
  • Standardowe

Obecny styl: Standardowe

Piotr Semeniuk

Data zawarcia umowy: 
2017-11-28
Wartość umowy: 
8000.00
Okres obowiązywania: 
2017-11-28 do 2017-12-15
Źródło: 
Wydział Zamówień Publicznych
Przedmiot umowy: 

Sporządzenie ekspertyzy prawnej nt. środków ochrony prawnej przed dyskryminacją w dostępie do usług oraz uzyskanie zatwierdzenia dzieła przez Dyrektora Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych

Historia zmian
Data Tytuł Opis Operator
2017-12-07 14:17:58 Piotr Semeniuk Marek Tenerowicz