• Czarny/Biały
  • Biały/Czarny
  • Żółty/Niebieski
  • Standardowe

Obecny styl: Standardowe

PENTA Soft Zakład Usług Informatycznych

Data zawarcia umowy: 
2016-04-01
Wartość umowy: 
2288.00
Okres obowiązywania: 
2016-04-01 do 2018-03-31
Źródło: 
Wydział Finansowy
Przedmiot umowy: 

Dostawa oprogramowania Bezpieczeństwo i higiena pracy wraz z aktualizacjami

Historia zmian
Data Tytuł Opis Operator
2016-11-22 13:33:31 PENTA Soft Zakład Usług Informatycznych Created by FeedsNodeProcessor Mariusz Masłowiecki