• Czarny/Biały
  • Biały/Czarny
  • Żółty/Niebieski
  • Standardowe

Obecny styl: Standardowe

NOWEK Paula

Data zawarcia umowy: 
2016-02-01
Wartość umowy: 
4800.00
Okres obowiązywania: 
2016-02-01 do 2016-04-30
Źródło: 
Wydział Zarządzania Kadrami
Przedmiot umowy: 

współpraca przy realizacji badań RPO, w szczególności w zakresie opracowania raportu z badań dotyczących równego traktowania osób transpłciowych na rynku pracy oraz opracowania metodologii badania odnoszącego się do instytucji asystenta osobistego osoby nieprłnosprawnej, a także zebranie i odpowiednie opracowanie materiałów niezbędnych dla pzrygotowania innych badań płanowanych przez Rzecznika praw Obywatelskich

Historia zmian
Data Tytuł Opis Operator
2016-11-22 13:33:31 NOWEK Paula Created by FeedsNodeProcessor Mariusz Masłowiecki