• Czarny/Biały
  • Biały/Czarny
  • Żółty/Niebieski
  • Standardowe

Obecny styl: Standardowe

NAJJAR Adam

Data zawarcia umowy: 
2016-04-13
Wartość umowy: 
6000.00
Okres obowiązywania: 
2016-05-01 do 2016-07-31
Źródło: 
Wydział Zarządzania Kadrami
Przedmiot umowy: 

rzeprowadzanie analizy międzynarodowych standardów traktowania więźniów, w tym zestawienie Europejskich Reguł Więziennych z 2006 r. z Regułami Nelsona Mandeli z 2015 r. Opracowywanie opisów wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka oraz Trybunału Sprawiedliwości UE, odnoszących się do naruszenia praw więźniów, w sprawach przeciwko Polsce oraz przeciwko innym krajom.

Historia zmian
Data Tytuł Opis Operator
2016-11-22 13:33:31 NAJJAR Adam Created by FeedsNodeProcessor Mariusz Masłowiecki