• Czarny/Biały
  • Biały/Czarny
  • Żółty/Niebieski
  • Standardowe

Obecny styl: Standardowe

Krzysztof Wolski ARTINEX

Data zawarcia umowy: 
2019-06-06
Wartość umowy: 
25830.00
Okres obowiązywania: 
2019-06-06 do 2019-10-06
Źródło: 
Wydział Zamówień Publicznych
Przedmiot umowy: 

Pełnienie kompleksowego nadzoru autorskiego związanego z realizacją robót budowlanych (modernizacji) prowadzonych w siedzibie Zamawiającego przy ul. Długiej 23/25 w Warszawie (Etap 1B).