• Czarny/Biały
  • Biały/Czarny
  • Żółty/Niebieski
  • Standardowe

Obecny styl: Standardowe

Jakub Hryciuk prowadzący działalność gospodarczą pod nazwa ONEX GROUP JAKUB HRUCIUK

Data zawarcia umowy: 
2017-11-08
Wartość umowy: 
1742.86
Okres obowiązywania: 
2017-11-08 do 2017-11-18
Źródło: 
Wydział Zamówień Publicznych
Przedmiot umowy: 

Zakup oprogramowania Visual Studio Professional 2017 Open No Level Government VSPro 2017 OLP NL Gov - 1 sztuka z licencją na czas nieoznaczony