• Czarny/Biały
  • Biały/Czarny
  • Żółty/Niebieski
  • Standardowe

Obecny styl: Standardowe

GARDOCKA Teresa Janina JAGIEŁŁO Dariusz

Data zawarcia umowy: 
2016-10-21
Wartość umowy: 
1000.00
Okres obowiązywania: 
2016-10-21 do 2016-11-21
Źródło: 
Wydział Zarządzania Kadrami
Przedmiot umowy: 

ocena i jej uzasadnienie, dla okoliczności zdarzeń ujętych w 500 rekordach uzyskanych w ramach badania pt.\"Przestępstwa motywowane uprzedzeniami wobec wybranych grup społecznych\". Pilotaż narzędzia badawczego pod kątem kwalifikacji okoliczności tych zdarzeń jako okoliczności przestępstw motywowanych uprzedzeniami. Opracowanie katalogu kryteriów dla wymienionych okoliczności,

Historia zmian
Data Tytuł Opis Operator
2016-11-22 13:33:37 GARDOCKA Teresa Janina JAGIEŁŁO Dariusz Created by FeedsNodeProcessor Mariusz Masłowiecki