• Czarny/Biały
  • Biały/Czarny
  • Żółty/Niebieski
  • Standardowe

Obecny styl: Standardowe

Ewa Rydlewska

Data zawarcia umowy: 
2018-04-05
Wartość umowy: 
375.00
Okres obowiązywania: 
2018-04-11 do 2018-05-30
Źródło: 
Wydział Zamówień Publicznych
Przedmiot umowy: 

Redakcja merytoryczna i korekta językowa tekstu przygotowanego do publikacji Złotej Księgi Dobrych Praktyk na rzecz Społecznego Uczestnictwa Osób Starszych.

Historia zmian
Data Tytuł Opis Operator
2018-05-17 09:10:33 Ewa Rydlewska Mateusz Saczywko