• Czarny/Biały
  • Biały/Czarny
  • Żółty/Niebieski
  • Standardowe

Obecny styl: Standardowe

Daniel Binda Ribes

Data zawarcia umowy: 
2017-11-03
Wartość umowy: 
4199.00
Okres obowiązywania: 
2017-11-03 do 2017-11-17
Źródło: 
Wydział Zamówień Publicznych
Przedmiot umowy: 

Przygotowanie i przeprowdzenie przez Wykonawcę szkolenia z zakresu przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy, dla pracowników Biura Rzecznika Praw Obywatalelskich.

Historia zmian
Data Tytuł Opis Operator
2017-11-24 11:44:09 Daniel Binda Ribes Marek Tenerowicz