• Czarny/Biały
  • Biały/Czarny
  • Żółty/Niebieski
  • Standardowe

Obecny styl: Standardowe

BIADUN Dobrawa

Data zawarcia umowy: 
2016-11-24
Wartość umowy: 
3500.00
Okres obowiązywania: 
2016-11-24 do 2016-12-23
Źródło: 
Wydział Zarządzania Kadrami
Przedmiot umowy: 

udzielanie porad prawnych, sporządzanie i/lub opiniowanie projektów umów, przygotowywanie wewnętrznych aktów prawnych, sporządzanie opinii prawnych, reprezentowanie Zleceniodawcy przed osobami fizycznymi i prawnymi, organami administracji rządowej i samorządowej, przygotowanie lub zaopiniowanie oświadczeń woli lub wiedzy składanych przez Zleceniodawcę,

Historia zmian
Data Tytuł Opis Operator
2016-12-09 10:53:32 BIADUN Dobrawa Created by FeedsNodeProcessor Mariusz Masłowiecki