• Czarny/Biały
  • Biały/Czarny
  • Żółty/Niebieski
  • Standardowe

Obecny styl: Standardowe

BANAŚ Hanna

Data zawarcia umowy: 
2016-11-25
Wartość umowy: 
2800.00
Okres obowiązywania: 
2016-11-25 do 2016-12-23
Źródło: 
Wydział Zarządzania Kadrami
Przedmiot umowy: 

świadczenie pomocy prawnej w sprawie prowadzonej w BRPO pod nr sprawy BPW.7060.20.2016, przygotowywanie pism procesowych, przystepowanie do postepowań sądowych, terminowe podejmowanie czynności oraz monitorowanie orzecznictwa ETPC związanego z przedmiotem postępowania,

Historia zmian
Data Tytuł Opis Operator
2016-12-09 10:53:32 BANAŚ Hanna Created by FeedsNodeProcessor Mariusz Masłowiecki