• Czarny/Biały
  • Biały/Czarny
  • Żółty/Niebieski
  • Standardowe

Obecny styl: Standardowe

Artur Dobrowolski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Restauracja Różowy Kontrabas Artur Dobrowolski

Data zawarcia umowy: 
2018-02-21
Wartość umowy: 
1100.00
Okres obowiązywania: 
2018-02-23
Źródło: 
Wydział Zamówień Publicznych
Przedmiot umowy: 

Zapewnienie cateringu dla 100 osób podczas Debaty Regionalnej Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur w dniu 23 lutego w Kielcach