• Czarny/Biały
  • Biały/Czarny
  • Żółty/Niebieski
  • Standardowe

Obecny styl: Standardowe

Agnieszka Blicharz-Krupińską, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Agnieszka Blicharz-Krupińska GRAFPOL

Data zawarcia umowy: 
2018-10-15
Wartość umowy: 
62330.00
Okres obowiązywania: 
2018-10-15 do 2018-11-29
Źródło: 
Wydział Zamówień Publicznych
Przedmiot umowy: 

Przygotowanie do druku i druk publikacji Biuletynu RPO oraz wykonanie wersji elektronicznej Biuletynu RPO