• Czarny/Biały
  • Biały/Czarny
  • Żółty/Niebieski
  • Standardowe

Obecny styl: Standardowe

Agnieszka Blicharz-Krupińską, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Agnieszka Blicharz-Krupińska GRAFPOL

Data zawarcia umowy: 
2018-06-26
Wartość umowy: 
21000.00
Okres obowiązywania: 
2018-06-26 do 2018-07-31
Źródło: 
Wydział Zamówień Publicznych
Przedmiot umowy: 

Przygotowanie do druku i druk publikacji  Biuletynu RPO oraz wykonanie wersji elektronicznej Biuletynu RPO (w formacie e-pub), zwanej dalej „publikacją”, na podstawie materiałów przekazanych przez Zamawiającego.