• Czarny/Biały
  • Biały/Czarny
  • Żółty/Niebieski
  • Standardowe

Obecny styl: Standardowe

Łukasz Jurczyszyn

Data zawarcia umowy: 
2019-04-23
Wartość umowy: 
13500.00
Okres obowiązywania: 
2019-04-23 do 2019-04-30
Źródło: 
Wydział Zamówień Publicznych
Przedmiot umowy: 
1) opracowanie  raportu „Znaczenie i implikacje prawne oraz społeczno-polityczne Marszu Polskiej Niepodległej który odbył się 11 listopada 2018” na podstawie przeprowadzonych badań indywidualnych, grupowych i grup fokusowych;
2) sporządzenie transkrypcji z nagranych wywiadów indywidualnych  i grupowych oraz grup fokusowych;
3) opracowanie analizy treści medialnej nie mniej niż 20 artykułów prasowych objętych przedmiotem badania.
Historia zmian
Data Tytuł Opis Operator
2019-05-09 10:43:25 Łukasz Jurczyszyn Marek Tenerowicz