• Czarny/Biały
  • Biały/Czarny
  • Żółty/Niebieski
  • Standardowe

Obecny styl: Standardowe

Łukasz Jurczyszyn

Data zawarcia umowy: 
2019-03-08
Wartość umowy: 
4500.00
Okres obowiązywania: 
2019-03-08 do 2019-04-30
Źródło: 
Wydział Zamówień Publicznych
Przedmiot umowy: 

Przedmiotem umowy jest sporządzenie raportu z badania eksploracyjnego na temat Marszu Polski Niepodległej we Wrocławiu z 11 listopada 2018 r., przeprowadzonego 15 i 16 lutego br.  w formie 5 wywiadów pogłębionych. Dodatkowo zamówienie obejmuje opracowanie docelowego projektu badawczego na ten sam temat. W ramach badania będą przeprowadzone tzw. interwencje socjologiczne oraz analiza mediów drukowanych.  Zamówienie obejmuje również sporządzenie transkrypcji z przeprowadzonych wywiadów.

Historia zmian
Data Tytuł Opis Operator
2019-04-09 09:22:02 Łukasz Jurczyszyn Marek Tenerowicz