Rejestr zmian

Formularz wyszukiwania

Np. 2021-06-17
Np. 2021-06-17
Data Tytuł Opis Operator
2021-05-13 08:47:53 Ryszard Piotrowski Marek Tenerowicz
2021-05-13 08:46:38 Monika Florczak Wątor Marek Tenerowicz
2021-05-11 14:14:05 Asseco Business Solutions S.A. Marek Tenerowicz
2021-05-11 13:38:23 Wydawnictwo EDYTORIAL Małgorzata Kuźniar Marek Tenerowicz
2021-05-11 09:12:53 GREEN DATA I WSPÓLNICY Sp. z o.o. Marek Tenerowicz
2021-05-07 10:35:23 Informacja kwartalna 2021 Agnieszka Jędrzejczyk
2021-05-07 10:34:25 Informacja kwartalna 2020 Informacja za IV kwartał 2020 Agnieszka Jędrzejczyk
2021-05-07 10:33:30 Dane statystyczne kwartalne za rok 2021 Agnieszka Jędrzejczyk
2021-05-07 10:31:55 Wyjazdy i wizyty RPO w 2021 Agnieszka Jędrzejczyk
2021-05-07 10:27:44 Wyjazdy i wizyty RPO w 2020 Agnieszka Jędrzejczyk
2021-05-07 10:20:38 Dane statystyczne kwartalne za rok 2020 Agnieszka Jędrzejczyk
2021-05-06 09:53:55 VII.053.7.2021 Agnieszka Jędrzejczyk
2021-05-05 14:10:21 V.053.5.2021 Agnieszka Jędrzejczyk
2021-05-05 14:07:13 V.053.4.2021 Agnieszka Jędrzejczyk
2021-05-04 15:26:56 Nabór na 2 stanowiska pracy w Zespole Kontaktów z Mediami i Komunikacji Społecznej w ramach umowy o pracę. Sylwia Czernuszyn
2021-05-04 13:23:44 Eliza Grabowska Szweicer prowadząca działalność gospodarcza pod firną Kancelaria Radcy Prawnego Eliza Grabowska Szweicer Marek Tenerowicz
2021-05-04 13:22:14 COMTEX Joanna Wykrętowicz Marek Tenerowicz
2021-05-04 13:18:53 Eliza Grabowska Szweicer prowadząca działalność gospodarcza pod firmą Kancelaria Radcy Prawnego Eliza Grabowska Szweicer Marek Tenerowicz
2021-05-04 13:17:02 Aleksandra Ciszewska, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Radcy Prawnego Aleksandra A. Ciszewska Marek Tenerowicz
2021-05-04 13:15:54 Eliza Grabowska Szweicer prowadząca działalność gospodarcza pod firmną Kancelaria Radcy Prawnego Eliza Grabowska Szweicer Marek Tenerowicz
2021-04-29 12:21:54 Zakłady psychiatryczne adminBIP
2021-04-29 12:21:41 Krajowy Ośrodek Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym adminBIP
2021-04-29 12:21:22 Debaty Regionalne KMPT adminBIP
2021-04-29 12:21:06 Oświadczenia KMPT adminBIP
2021-04-29 12:20:53 Wnioski do TK w związku z działalnością KMPT adminBIP
2021-04-29 12:20:40 Opiniowanie aktów prawnych przez KMPT adminBIP
2021-04-29 12:20:25 Międzynarodowe standardy ochrony praw osób pozbawionych wolności adminBIP
2021-04-29 12:20:05 Wystąpienia KMPT adminBIP
2021-04-29 12:19:48 Raporty i publikacje KMPT adminBIP
2021-04-29 12:17:46 KMP - wizytacje adminBIP
2021-04-29 09:26:04 Jarosław Filipowicz WIKO Marek Tenerowicz
2021-04-29 08:49:43 XI.503.3.2021 Agnieszka Jędrzejczyk
2021-04-28 10:14:45 Nabór na stanowisko pracy w Biurze Dyrektora Generalnego w Wydziale Logistyki i Administracji w ramach umowy o pracę na czas określony w celu zastępstwa w wymiarze pełnego etatu. Sylwia Czernuszyn
2021-04-22 10:51:25 Polski Związek Głuchych Oddział Łódzki Marek Tenerowicz
2021-04-22 10:47:33 Aleksandra Ciszewska, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Radcy Prawnego Aleksandra A. Ciszewska Marek Tenerowicz
2021-04-22 10:32:20 SHARP ELECTRONICS (EUROPE) G.M.B.H. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział w Polsce Marek Tenerowicz
2021-04-22 10:23:30 Janina de Michelis Marek Tenerowicz
2021-04-22 10:13:13 PLATFORMA ZAKUPOWA BRPO - informacja i LINK Marek Tenerowicz
2021-04-21 16:02:39 Budżet Rzecznika Praw Obywatelskich na rak 2020 i plan na 2021 Agnieszka Jędrzejczyk
2021-04-21 16:01:04 Budżet Rzecznika Praw Obywatelskich na rak 2018 i plan na 2019 Agnieszka Jędrzejczyk
2021-04-21 15:52:12 Sprawozdanie finansowe za rok 2020 Agnieszka Jędrzejczyk
2021-04-20 14:38:03 EDEN Springs Sp. z o.o. Marek Tenerowicz
2021-04-20 14:35:37 Spółdzielnia Socjalna "FADO" Marek Tenerowicz