• Czarny/Biały
  • Biały/Czarny
  • Żółty/Niebieski
  • Standardowe

Obecny styl: Standardowe

IV.053.25.2019

Przedmiot petycji: 

postulat zmian w przepisach: kodeksu cywilnego (rozszerzenie podstaw odwołania darowizny; wprowadzenie maksymalnej kwoty zadatku wręczanego przy zawarciu umowy); kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (sposób ustalania winy w rozkładzie pożycia małżeńskiego); kodeksu postępowania cywilnego (stworzenie ogólnej bazy adresów obywateli do doręczeń korespondencji sądowej i urzędowej; umożliwienie udzielania zabezpieczenia kontaktów rodzica z dzieckiem na posiedzeniu niejawnym; rozszerzenie zakresu licytacji komorniczych przez internet); wprowadzenie ustawowego zakazu pobierania opłat (prowizji) za wcześniejszą spłatę kredytu bankowego)

sposób załatwienia:

odłożenie a/a - petycję skierowano także do podmiotów wyposażonych w inicjatywę ustawodawczą, której RPO nie posiada

Data złożenia petycji: 
2019-12-11
Oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję: 
Renata Sutor
Czy petycja wielokrotna?: 
NIE
Autor informacji: 
Zespół Prawa Cywilnego
Data Tytuł Opis Operator
2019-12-23 10:23:09 IV.053.25.2019 Agnieszka Jędrzejczyk