• Czarny/Biały
  • Biały/Czarny
  • Żółty/Niebieski
  • Standardowe

Obecny styl: Standardowe

BDG-WP.053.3.2019

Przedmiot petycji: 

publikowanie na oficjalnej stronie internetowej RPO stanowisk, opinii i ekspertyz

Data złożenia petycji: 
2019-12-02
Końcowa data złożenia petycji: 
2020-02-20
Oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję: 
Roman Jacek Arseniuk
Czy petycja wielokrotna?: 
TAK
Opis: 
Zarządzono łączne rozpatrywanie petycji wielokrotnej w sprawie publikowania na oficjalnej stronie internetowej RPO stanowisk, opinii i ekspertyz. Ogłasza się okres oczekiwania na dalsze petycje do dnia 20 lutego 2020 r.
Autor informacji: 
Biuro Dyrektora Generalnego
Data Tytuł Opis Operator
2020-03-25 09:59:35 BDG-WP.053.3.2019 Dodanie odpowiedzi na pytanie Agnieszka Jędrzejczyk
2019-12-31 10:27:46 BDG-WP.053.3.2019 Dodanie informacji o wielokrotności petycji Agnieszka Jędrzejczyk