Godło RP
Biuletyn Informacji Publicznej RPO
Zawartość

Stanisław Trociuk

Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich

Stanisław Trociuk - urodzony dnia 3 grudnia 1964 r. Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył aplikację radcowską.

W Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich pracuje od 1989 r. Od 1995 r. do końca 2001 r. pełnił funkcję Dyrektora Zespołu Prawa Administracyjnego i Spraw Mieszkaniowych w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. Od dnia 1 stycznia 2002 r. pełni funkcję Zastępcy Rzecznika Praw Obywatelskich.

Autor licznych publikacji z zakresu prawa administracyjnego i mieszkaniowego m. in. „Najem lokali mieszkalnych po nowelizacji" (1998), „Własność lokali" (1998), „Prawo mieszkaniowe" (1998), „Samorząd województwa" (1999), „Terenowe organy administracji rządowej" (1999), „Ustawa o Rzeczniku Praw Obywatelskich. Komentarz" (2005).

 

fot. Kluczek

Galeria

  • Zastępca Rzecznika Prawa Obywatelskich Stanisław Trociuk

    Zastępca Rzecznika Prawa Obywatelskich Stanisław Trociuk
Autor informacji: M@riuszM@slowiecki
Data publikacji: 2017-09-27 07:51:01
Osoba udostępniająca: M@riuszM@slowiecki
Historia zmian
Data Tytuł Opis Operator
2020-01-24 13:30:09 Stanisław Trociuk M@riuszM@slowiecki