Wersja wpisu XI.053.1.2021 z dnia pt., 02/19/2021 - 15:29

Przedmiot petycji: 

Druk i rozdanie w sądach w Warszawie rezolucji  2079 (2015)

RPO nie jest właściwy do rozpatrzenia - petycja zostanie przekazana do podmiotu właściwego

Data złożenia petycji: 
2021-02-10
Oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję: 
Maksim Sannikov
Czy petycja wielokrotna?: 
NIE
Autor informacji: 
Zespół ds. Równego Traktowania
Historia zmian
Data Tytuł Opis Operator
2021-02-19 15:29:38 XI.053.1.2021 Agnieszka Jędrzejczyk