Wersja wpisu SIMPLE SPÓŁKA AKCYJNA z dnia śr., 12/23/2020 - 09:45

Data zawarcia umowy: 
2020-12-18
Wartość umowy: 
11113.05
Okres obowiązywania: 
2020-12-18 do 2021-12-31
Źródło: 
Wydział Zamówień Publicznych
Przedmiot umowy: 

1) dostawy licencji modułu Pracowniczych Planów Kapitałowych tj. Oprogramowania SIMPLE.ERP - PPK - 1 licencja serwer, zwanego dalej „Oprogramowaniem”; 2) świadczenia usługi Opieki Serwisowej SIMPLE.ERP-PPK dla Oprogramowania

Historia zmian
Data Tytuł Opis Operator
2020-12-23 09:45:54 SIMPLE SPÓŁKA AKCYJNA Marek Tenerowicz