Wersja wpisu Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st Warszawa z dnia pon., 11/02/2020 - 13:05

Data zawarcia umowy: 
2020-08-07
Wartość umowy: 
66614.40
Okres obowiązywania: 
2020-08-01 do 2021-07-31
Źródło: 
Wydział Zamówień Publicznych
Przedmiot umowy: 

Odbiór i zagospodarnowanie przez Zleceniobiorce odpadów

Historia zmian
Data Tytuł Opis Operator
2020-11-02 13:05:08 Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st Warszawa Marek Tenerowicz