Wersja wpisu III.053.4.2020 z dnia wt., 10/27/2020 - 15:03

Przedmiot petycji: 

System ustalania wysokości świadczeń z tytułu niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji oraz niepełnosprawności.

Sposób załatwienia: przesłano do MRPiPS

Data złożenia petycji: 
2020-10-22
Oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję: 
Podmiot nie wyraził zgody na publikację danych
Czy petycja wielokrotna?: 
NIE
Autor informacji: 
Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Historia zmian
Data Tytuł Opis Operator
2020-10-27 15:03:28 III.053.4.2020 Agnieszka Jędrzejczyk