• Czarny/Biały
  • Biały/Czarny
  • Żółty/Niebieski
  • Standardowe

Obecny styl: Standardowe

Wersja wpisu BTCA Sp. z o.o. z dnia śr., 07/29/2020 - 13:24

Data zawarcia umowy: 
2020-07-10
Wartość umowy: 
59900.00
Okres obowiązywania: 
2020-07-10 do 2020-12-10
Źródło: 
Wydział Zamówień Publicznych
Przedmiot umowy: 

Pełnienie przez Inspektora Nadzoru w pełnym zakresie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi zwiazanymui z realizacją robót bydowalnych prowadzonych w sidzibie Zamawiającego przy ul. Długiej 23/25 w Warszawie

Historia zmian
Data Tytuł Opis Operator
2020-07-29 13:24:44 BTCA Sp. z o.o. Marek Tenerowicz