Koordynatorzy

Data:

Główny Koordynator ds. Projektów Społecznych

Andrzej Stefański

- Jeśli możesz i chcesz pomagać ludziom będącym w potrzebie, rób to. Jeśli potrzebujesz pomocy innych w swoim działaniu, lub chcesz zaproponować swoje rozwiązania innym, napisz do nas. Jeśli chcesz pomagać osobom niesamodzielnym i nie wiesz, jak to zrobić, napisz do nas skontaktujemy Cię  z tymi, którzy w Twojej okolicy to robią, i z radością przyjmą Twoją deklarację: a.stefanski@brpo.gov.pl

Główny Koordynator ds. współpracy z Biurami Pełnomocników Terenowych i punktami przyjęć interesantów

Aleksandra Czubińska-Durka

Adwokat.

Dyplom magistra prawa uzyskała w 2000 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, specjalizując się w prawie europejskim i porównawczym.

Po studiach pracowała jako dziennikarz radiowy i internetowy, referent prawny w Biurze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych i współpracowała z kancelariami adwokackimi zajmującymi się sprawami z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego i karnego.

Aplikację adwokacką ukończyła w 2007 r.

W czasie aplikacji odbyła staż „The Foreign Visiting Attorney Program” w międzynarodowej kancelarii adwokackiej we Włoszech, specjalizującej się w prawie morskim.

Wpisana na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi.

Od 18 stycznia 2011 roku Dyrektor Zespołu Wstępnej Oceny Wniosków w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. Biegle włada językami angielskim i włoskim.

 

 

Główny Koordynator ds. Ochrony Zdrowia Psychicznego

Krzysztof Olkowicz

W 2015 r. został powołany na stanowisko Zastępcy Rzecznika Praw Obywatelskich. Odpowiadał m.in. za prawa osób pozbawionych wolności. Od 1 września 2017 r. pełni funkcję Głównego Koordynatora do spraw Ochrony Zdrowia Psychicznego. Do jego zdań należy monitorowanie, analizowanie i ocen realizacji praw osób z zaburzeniami psychicznymi oraz osób z niepełnosprawnością intelektualną, jak również przygotowywanie rekomendacji działań RPO w tym zakresie.

Urodził się 31 lipca 1954 roku w Nowym Targu.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Gdańskim, w latach 1989-1991 asesor sądowy w Sądzie Rejonowym w Elblągu i w Malborku. W latach 1984-1989 oraz 1991-2015 był funkcjonariuszem Służby Więziennej , od 1996 roku na stanowisku Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Koszalinie. Jest wykładowcą w Koszalińskiej Wyższej Szkole Nauk Humanistycznych w Koszalinie i Politechnice Koszalińskiej. Od 2006 roku wpisany na listę radców prawnych.

Zaangażowany w działalność społeczną. Jest Przewodniczącym Rady Społecznej Sanatorium MSWiA w Kołobrzegu, członkiem Rady Społecznej Szpitala MSWiA w Kańsku, członkiem Rady Społecznej Polikliniki MSWiA w Koszalinie. Działacz społeczny na rzecz poprawy warunków pobytu osób niepełnosprawnych fizycznie i psychicznie w „Domu Opieki Społecznej” w Machowinku. Uczestniczy w cyklicznych akcjach charytatywnych organizowanych przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci.  Od 2011 roku jest Sekretarzem w Terenowej Radzie do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym dla Okręgu Koszalińskiego działającej przy Sądzie Okręgowym w Koszalinie. Od 2007 roku Prezes Klubu Sportowego „Czarni - Czarne”, w latach 2007-2010 Prezes Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej Koła „Posejdon” w Koszalinie.

Jest pilotem samolotowym i szybowcowym działającym na rzecz rozwoju lotnictwa w kraju i w regionie. W latach 1992-1998 Prezes  Zarządu Aeroklubu Elbląskiego, w latach 1994-1998 Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Aeroklubu Polskiego. Współtwórca Aeroklubu regionalnego w Bagiczu koło Kołobrzegu.

W 2003 roku odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi. Posiada brązową, srebrną oraz złotą odznakę „Za zasługi w pracy penitencjarnej”. Uhonorowany tytułem „CZŁOWIEKA ROKU 2003 POMORZA ŚRODKOWEGO” oraz „Medalem za szczególne zasługi dla rozwoju powiatu człuchowskiego”. Posiada złotą odznakę „Działacza Lotnictwa Sportowego” oraz honorowe wyróżnienie „ Błękitne Skrzydła” przyznane przez Krajową Radę Lotnictwa „ Skrzydlata Polska”. W 2013 roku laureat Nagrody Radia TOK FM im. Anny Laszuk. W 2015 roku odznaczony Orderem ECCE HOMO za dawanie przykładu prawdziwej wrażliwości, za odważne i prawe kierowanie się sercem i rozumem, nawet wtedy, gdy konieczne jest przezwyciężanie bezmyślnej i bezdusznej litery prawa.