Wystąpienia RPO w związku z działalnością KMP

Data: 
2018-06-13 13:06:37

Nie tylko poniżające traktowanie... Końcowy raport KMPT o zatrzymaniach 7 sierpnia w Warszawie. Są konkretne zalecenia dla MSWiA i policji

data:2020-09-09

Załączniki:
Raport KMPT z wizytacji jednostek policyjnych po zatrzymaniach w Warszawie 7.08.2020, 7.09.2020.pdf

Jak powinno wyglądać humanitarne więzienie? Apel RPO do Ministra Sprawiedliwości ws. standardów ONZ dotyczących infrastruktury więziennej

data:2020-07-10

Załączniki:
Pismo do MS ws. promocji standardów UNOPS 9.07.2020.pdf
Planowanie i budowa więzień (UNOPS, 2016).pdf
Odp. MS ws standarów w więzieniach, 13.08.2020.pdf

Koronawirus. Służba Więzienna dostała prawo rażenia nieposłusznych prądem. RPO do premiera o przepisach o paralizatorach w specustawie COVID-19

data:2020-04-30

Załączniki:
WG do Premiera ws taserów w Służbie Więziennej, 29.04.2020.pdf
Odp. MS ws paralizatorów w więzieniach, 7.08.2020.pdf

Koronawirus. MS: jak w więzieniach przeciwdziała się epidemii

data:2020-04-15

Załączniki:
Odpowiedź MS, 1.04.2020.pdf

Wzmocnić ochronę cudzoziemców deportowanych z Polski. Postulaty RPO wobec MSWiA (aktualizacja 20 lipca)

data:2020-04-08

Załączniki:
Wystąpienie do MSWiA w sprawie monitorowania operacji deportacyjnych, 3.04.2020.pdf
Odpowiedź MSWiA, 7.05.2020.pdf
Odpowiedź MSWiA, 17.07.2020.pdf

Koronawirus. Zadbać także o osoby pozbawione wolności. Wystąpienie RPO do premiera

data:2020-03-30

Załączniki:
Wystąpienie do premiera ws. ochrony osób w detencji przed COVID-19, 27.03.2020.pdf

"Kajdanki to nie ułatwienie dla policji". O ich nadużywaniu w konwojach i na komisariatach RPO pisze do MSWiA

data:2020-01-22

Załączniki:
Wystąpienie do MSWiA ws. nadużywania kajdanek przez policję, 20.01.2020.pdf
Odpowiedź MSWiA, 4.03.2020.pdf

Wystąpienie Generalne z dnia 9.12.2018 r. do Ministra Zdrowia w sprawie zasad przyjęć pacjentów do Zakładów opiekuńczo - leczniczych

data:2018-12-11

Załączniki:
Wystąpienie Generalne do MZ z dnia 09.12.2018 r. w sprawie braku przepisów dot. przyjęć do ZOL.pdf
Odpowiedź Podsekretarza Stanu w MZ z dnia 16.01.2019 r.pdf

Wpiszmy zakaz tortur do polskiego prawa. Kolejne wystąpienie RPO do Ministra Sprawiedliwości w tej sprawie

data:2018-10-25

Załączniki:
Wystąpienie Generalne do Ministra Sprawiedliwości z 24.10.2018 r. o podjęcie działań legislacyjnych w celu penalizacji przestępstwa tortur..pdf

Wystąpienie Generalne z dnia 24.10.2018 r. do Ministra Sprawiedliwości w sprawie penalizacji tortur w polskim prawodawstwie karnym

data:2018-10-25

Załączniki:
Wystąpienie Generalne z 24.10.2018 r. do Ministra Sprawiedliwości w sprawie penalizacji tortur.pdf

Wystąpienie Generalne z dnia 16.04.2018 r. do Prezesa Rady Ministrów w sprawie tzw. sygnalistów w służbach mundurowych i służbach specjalnych

data:2018-04-16

Załączniki:
Wystąpienie Generalne z dnia 16.04.2018 r. do Prezesa Rady Ministrów.pdf
Odpowiedź Sekretarza Stanu w KPRM z dnia 13.06.2018 r.pdf
Odpowiedź Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.08.2018 r.pdf

Wystąpienie Generalne z dnia 30.01.2018 r. do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie ochrony praw mieszkańców domów pomocy społecznej

data:2018-01-30

Załączniki:
Wystąpienie Generalne RPO do MRPiPS z dnia 30.01.2018 r.pdf
Odpowiedź Podsekretarza Stanu w MRPiPS z dnia 5.03.2018 r.pdf

Wystąpienie Generalne z dnia 24.10.2017 r. do Dyrektora Generalnego SW w sprawie opracowania procedury dokumentowania obrażeń osób przebywających w jednostkach penitencjarnych

data:2017-10-24

Załączniki:
Wystąpienie Generalne z 24.10.2017 r. do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej.pdf
Odpowiedź Zastępcy Dyrektora Generalnego SW z dnia 7.11.2017 r.pdf

Wystąpienie Generalne z dnia 30.06.2017 r. do Komendanta Głównego Straży Granicznej w sprawie stworzenia mechanizmu skutecznej identyfikacji ofiar tortur wśród cudzoziemców przebywających na terytorium RP

data:2017-06-30

Załączniki:
Wystąpienie Generalne z dnia 30.06.2017 r. do Komendanta Głównego SG.pdf
Odpowiedź Zastępcy Komendanta Głównego SG z dnia 28.07.2017 r.pdf

Wystąpienie Generalne z dnia 24.01.2017 r. do Dyrektora Generalnego SW w sprawie jednostek penitencjarnych przeznaczonych dla więźniów poruszających się na wózkach

data:2017-01-24

Załączniki:
Wystąpienie Generalne RPO z dnia 24.01.2017 r. do Dyrektora Generalnego SW.pdf
Odpowiedź Zastępcy Dyrektora Generalnego SW z dnia 8.02.2017 r.pdf

Wystąpienie Generalne z dnia 18.08.2016 r. do Ministra Sprawiedliwości w sprawie uregulowania w ustawie o postępowaniu w sprawach nieletnich instytucji nadzoru nad korespondencją nieletnich

data:2016-08-18 - 2016-08-19

Załączniki:
Wystąpienie Generalne Nadzór nad korespondencją 18.08.2016 r.pdf
Odpowiedź Podsekretarza Stanu w MS z dnia 13.09.2016 r.pdf

Wystąpienie Generalne z dnia 18.08.2016 r. do Ministra Zdrowia w sprawie rozszerzenia kompetencji ratowników medycznych zatrudnianych w izbach wytrzeźwień

data:2016-08-18 - 2016-08-19

Załączniki:
Wystąpienie Generalne Ratownik medyczny 18.08.2016 r.pdf
Odpowiedź Sekretarza Stanu w MZ z dnia 12.09.2016 r.pdf

Wystąpienie Generalne z dnia 20.07.2016 r. do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie definicji i katalogu wydarzeń nadzwyczajnych w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych

data:2016-07-20 - 2016-08-01

Załączniki:
Wystapienie Generalne do MEN z dnia 20.07.2016 r.pdf
Odpowiedź Sekretarza Stanu w MEN z dnia 22.12.2016 r.pdf
Wystapienie Generalne do MEN z dnia 05.12.2017 r. - kontynuacja.pdf
Odpowiedź Sekretarza Stanu w MEN z dnia 12.01.2018 r.pdf

Wystąpienie Generalne z dnia 30.06.2016 r. do MSWiA w sprawie opracowania procedury badań medycznych osób zatrzymanych w PdOZ i Straży Granicznej

data:2016-06-30 - 2016-07-01

Załączniki:
Wystąpienie Generalne do MSWiA z 30.06.2016 r. w sprawie badań medycznych PdOZ i SG.pdf
Odpowiedź Sekretarza Stanu w MSWiA z dnia 5.08.2016 r.pdf

Wystąpienie Generalne z dnia 30.06.2016 r. do MSWiA w sprawie organizacji szkoleń dla służb mundurowych

data:2016-06-30 - 2016-07-01

Załączniki:
Wystąpienie Generalne z dnia 30.06.2016 r. do MSWiA.pdf
Odpowiedź Sekretarza Stanu w MSWiA z dnia 4.08.2016 r.pdf

Wystąpienie w sprawie stosowania środków przymusu bezpośredniego w placówkach całodobowej opieki

data:2016-06-27

Załączniki:
Wystąpienie Generalne RPO z dnia 27.06.2016 r.pdf
Odpowiedź Podsekretarza Stanu w MRPiPS z dnia 27.07.2016 r.pdf

Wystąpienie Generalne z dnia 24.05.2016 r. do Ministra Sprawiedliwości w sprawie zwiększenia metrażu w celi mieszkalnej przypadającego na jednego więźnia w jednostce penitencjarnej

data:2016-05-24 - 2016-05-25

Załączniki:
Wystąpienie Generalne do MS z dnia 24.05.2016 r.pdf
Odpowiedź Sekretarza Stanu w MS z dnia 23.06.2016 r.pdf
Odpowiedź RPO z dnia 29.07.2016 r. - rozważenie wprowadzenia 4 m w celach oddziałów terapeutycznych.pdf
Odpowiedź Sekretarza Stanu w MS z dnia 17.10.2016 r.pdf

Wystąpienie Generalne z dnia 17.05.2016 r. do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie dostępu do psychologów osób pozbawionych wolności w jednostkach penitencjarnych

data:2016-05-17 - 2016-05-18

Załączniki:
Wystąpienie Generalne do DGSW z dnia 17.05.2016 r.pdf
Odpowiedź Z-cy DGSW z dnia 15.06.2016 r.pdf
Wystąpienie Generalne z dnia 9.02.2019 r. do DGSW (kontynuacja).pdf
Odpowiedź Z-cy DGSW z dnia 21.03.2019 r.pdf

Do MEN ws. nieletnich matek przebywających w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych

data:2016-01-21

Załączniki:
wystapienie generalne w spr. nieletnich matek 21.01.2016.pdf
Odpowiedź Sekretarza Stanu w MEN z dnia 21.04.2016 r.pdf

Wystąpienie Generalne z dnia 7.01.2016 r. do Komendanta Głównego Policji w sprawie przeprowadzania badań przez lekarzy psychiatrów osób z zaburzeniami psychicznymi, które mają być umieszczone w policyjnych izbach zatrzymań

data:2016-01-07

Załączniki:
WYSTĄPIENIE GENERALNE DO KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI - 07.01.2016.pdf
Odpowiedź Z-cy Komendanta Głównego Policji z dnia 9.02.2016 r.pdf

Wystąpienie Generalne z dnia 10.12.2015 r. do Rzecznika Praw Dziecka w sprawie opracowania standardów korzystania przez dzieci z prawa do skargi

data:2015-12-10 - 2015-12-14

Załączniki:
WYSTĄPIENIE GENERALNE DO RZECZNIKA PRAW DZIECKA Z 10.12.2015.pdf
Wystąpienie Generalne do RPD z dnia 07.06.2016 r. (kontynuacja).pdf
Odpowiedź RPD z dnia 21.06.2016 r.pdf

Wystąpienie Generalne z dnia 30.11.2015 r. do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie zapewnienia nieletnim przebywającym w policyjnych izbach dziecka dostępu do adwokata

data:2015-11-30 - 2015-12-01

Załączniki:
wystąpienie gen. do MSWiA 30.11.2015.pdf
Odpowiedż Sekretarza Stanu w MSWiA z dnia 8.01.2016 r.pdf
Wystąpienie Generalne do MSWiA z 11.07.2016 r. (kontynuacja).pdf
Odpowiedź Sekretarza Stanu w MSWiA z dnia 10.08.2016 r.pdf

Wystąpienie Generalne z dnia 28.10.2015 r. do Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie realizacji programu „Strategia działań nakierowanych na przeciwdziałanie naruszeniom praw człowieka przez funkcjonariuszy Policji”

data:2015-10-28 - 2015-10-29

Załączniki:
WYSTĄPIENIE GENERALNE DO MSW 28.10.2015.pdf
Odpowiedź MSW z dnia 9.11.15 r.pdf
Wystąpienie Generalne RPO z dnia 10.12.2015 r.pdf
Odpowiedź Sekretarza Stanu w MSWiA z dnia 25.01.2016 r.pdf
Wystąpienie Generalne do MSWiA z dnia 18.05.2016 (kontynuacja).pdf
Odpowiedź Sekretarza Stanu w MSWiA z dnia 14.06.2016 r.pdf

Wystąpienie Generalne z dnia 26.10.2015 r. do Dyrektora Generalnego SW w sprawie zasad ewakuacji z osób z niepełnosprawnością przebywających w jednostkach penitencjarnych

data:2015-10-26 - 2015-11-24

Załączniki:
Wystąpienie Generalne RPO z dnia 26.10.2015.pdf
Odpowiedź DGSW z dnia 16.11.2015 r.pdf

Wystąpienie Generalne z dnia 28.07.2015 r. do Komendanta Głównego Straży Pożarnej w sprawie zasad ewakuacji z osób z niepełnosprawnością przebywających w jednostkach penitencjarnych

data:2015-07-28

Załączniki:
Wystąpienie generalne do Komendanta Głównego Straży Pożarnej.pdf
Odpowiedź Komendanta Głównego Straży Pożarnej z dnia 20.08.2015 r.pdf

Wystąpienie Generalne z dnia 21.05.2015 r. do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie postępowania z osobami z niepełnosprawnością przebywającymi w jednostkach penitencjarnych

data:2015-05-21

Załączniki:
Wystąpienie Generalne do Dyrektora Generalnego SW z 21.05.2015 r.pdf
Odpowiedź Dyrektora Generalnego SW z dnia 18.06.2015 r..pdf
Wystąpienie Generalne do Dyrektora Generalnego SW z 26.10.2015 r.pdf
Odpowiedź Dyrektora Generalnegp SW z dnia 16.11.2015 r.pdf

Wystąpienie Generalne z dnia 30.03.2015 r. do Ministra Sprawiedliwości dotyczące podjęcia inicjatywy ustawodawczej w sprawie przeprowadzania badań na obecność alkoholu i środków odurzających w organizmie nieletnich przebywających w zakładach poprawczych

data:2015-03-30

Załączniki:
Wystąpienie Generalne do MS.pdf
Odpowiedź Sekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości z dnia 21.04.2015 r.pdf

Wystąpienie Generalne z dnia 23.03.2015 r. do Prezesa Rady Ministrów w sprawie dostępu przedstawicieli KMP podczas wizytacji szpitali psychiatrycznych do dokumentów sporządzanych przez Rzeczników Praw Pacjenta działających na terenie wizytowanych placówek

data:2015-03-23

Załączniki:
Wystąpienie Generalne RPO z dnia 23.03.2015 r. do Prezesa RM.pdf
Odpowiedź Szefa Kancelarii Prezesa RM z dnia 20.05.2015 r.pdf

Wystąpienie Generalne z dnia 11.03.2015 r. do Komisji Ustawodawczej Senatu w sprawie przebywających w placówkach resocjalizacyjnych nieletnich, będących w ciąży oraz nieletnich matek i ich dzieci po urodzeniu

data:2015-03-11

Załączniki:
Wystąpienie Generalne z dnia 11.03.2015 r. do Komisji Ustawodawczej Senatu.pdf
Ponaglenie z dnia 31.08.2015 r. do Przewodniczącego Komisji Ustawodawczej Senatu.pdf

Wystąpienie Generalne z dnia 04.03.2015 r. do Ministra Obrony Narodowej w sprawie kontroli osobistych osób zatrzymanych przebywających w pomieszczeniach Żandarmerii Wojskowej

data:2015-03-04

Załączniki:
Wystąpienie Generalne z dnia 04.03.2015 r. do Ministra Obrony Narodowej.pdf
Odpowiedź Ministra Obrony Narodowej z dnia 30.03.2015 r..pdf

Wystąpienie Generalne z dnia 08.01.2015 r. do Prezesa Rady Ministrów w sprawie likwidacji Izb Wytrzeźwień

data:2015-01-08

Załączniki:
Wystąpienie Generalne z dnia 08.01.2015 r. do Prezesa Rady Ministrów w sprawie likwidacji Izb Wytrzeźwień.pdf
Odpowiedź Sekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia z dnia 30.01.2015 r.pdf

Wystapienie Generalne z dnia 29.12.2014 r. do Ministra Sprawiedliwości w sprawie nieletnich matek

data:2014-12-29

Załączniki:
Wystapienie generalne z dnia 29.12.2014 r. do Ministra Sprawiedliwości w sprawie nieletnich matek.pdf
Odpowiedż Sekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości z dnia 6.02.2015 r.pdf

Wystąpienie Generalne z dnia 23.12.2014 r. do Ministra Sprawiedliwości w sprawie kontroli osobistych w jednostkach penitencjarnych

data:2014-12-23

Załączniki:
Wystąpienie Generalne z dnia 23.12.2014 r. do Ministra Sprawiedliwości w sprawie kontroli osobistych w jednostkach penitencjarnych.pdf
Odpowiedź Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości z 19.01.2015 r. .pdf

Wystąpienie Generalne z dnia 14.05.2014 r. do Ministra Sprawiedliwości w sprawie ograniczenia prawa osadzonych do informacji

data:2014-05-14

Załączniki:
WG z 14.05.2014 do MS w sprawie ograniczenia prawa osadzonych do informacji.pdf
Odpowiedź Sekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości z dnia 5.06.2014 r. (dot. prawa do informacji).pdf

Wystąpienie Generalne z dnia 14.05.2014 r. do Ministra Sprawiedliwości w sprawie dostosowania jednostek penitencjarnych i placówek dla nieletnich do potrzeb osób z niepełnosprawnością

data:2014-05-14

Załączniki:
WG z 14.05.2014 do MS w sprawie dostosowania jednostek penitencjarnych i placówek dla nieletnich do potrzeb osób niepełnosprawnych.pdf
Odpowiedź Sekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości z dnia 5.06.2014 r.pdf

Wystąpienie Generalne do Komendanta Głównego Policji z 30.04.2014 r. w sprawie likwidacji pokoi lekarskich w PdOZ

data:2014-04-30

Załączniki:
WG do Komendanta Głównego Policj z 30.04.2014i.pdf
Odpowiedź I Zastępcy KGP z dnia 28.05.2014 r.pdf
Polemika RPO z dnia 27.06.2014 r. z odpowiedzią KGP.pdf
Odpowiedź I Zastępcy KGP z dnia 04.08.2014 r.pdf

Wystąpienie Generalne do Ministra Sprawiedliwości z 08.04.2014 r. w sprawie kontroli osobistych nieletnich

data:2014-04-08

Załączniki:
Wystąpienie Generalne do Ministra Sprawiedliwości z 08.04.2014 w sprawie kontroli osobistych nieletnich.pdf
Odpowiedź Sekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości z dnia 25.04.2014 r.pdf

Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie samoagresji osób pozbawionych wolności

data:2014-03-18

Załączniki:
WG KMP.571.56.2014.DK do Dyrektora Generalnego SW.pdf
Odpowiedź Dyrektora Generalnego Służby Więzienej z dnia 16.06.2014 r.pdf

Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie z dnia 11.02.2014 r.

data:2014-02-11

Załączniki:
Wystąpienie KMP.574.16.2014. WS do Ministra Zdrowia.pdf
Odpowiedź Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia z dnia 4.03.2014 r.pdf

Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie potrzeby utworzenia w jednej z jednostek penitencjarncych na południu Polski oddziału ginekologiczno - położniczego

data:2013-08-29

Załączniki:
Wystąpienie RPO-697448-VII-12 do Ministra Sprawiedliwości z dnia 29.08.2012 r.pdf
Odpowiedź Dyrektora Slużby Więziennej z dnia 17.09.2012 r.pdf

Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie wątpliwości dotyczących podstaw prawnych instalowania kamer telewizji przemysłowej (monitoringu) w izbach wytrzeźwień

data:2013-08-28

Załączniki:
Wystąpienie RPO-638402-VII-10 do Ministra Zdrowia z dnia 28.08.2012 r.pdf
Odpowiedź Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia z dnia 07.12.2012 r.pdf

Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Słuzby Więziennej w sprawie zasad przeprowadzania widzeń w zakładach karnych i aresztach śledczych

data:2013-03-26

Załączniki:
Wystąpienie RPO-701427-VII-2013 do Dyrektora Generalnego Słuzby Więziennej z dnia 26.03.2013 r.pdf
Odpowiedź Dyrektora Slużby Więziennej z dnia 25.04.2013 r.pdf

Wystąpienie RPO do Komendanta Głównego Policji w sprawie prowadzenia pracy wykrywczej w policyjnych izbach dziecka

data:2012-03-20

Załączniki:
Dokument PDF - Wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich do Komendanta Głównego Policji - 20 marca 2012 r.

Wystąpienie RPO do Ministra Sprawiedliwości w sprawie uregulowania kwestii umieszczania nieletnich w izbie przejściowej

data:2012-02-22

Załączniki:
Dokument PDF - Wystąpienie RPO do Ministra Sprawiedliwości - 22 lutego 2012 r.

Wystąpienie RPO do Komendanta Głównego Policji w sprawie opieki medycznej w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych i policyjnych izbach dziecka - 15 lutego 2012 r.

data:2012-02-15

Załączniki:
Wystąpienie RPO do Komendanta Głównego Policji.pdf

Wystąpienie RPO do Ministra Sprawiedliwości w sprawie przypadków przedłużających się pobytów nieletnich zatrzymanych w policyjnych izbach dziecka.

data:2012-01-20

Załączniki:
Wystąpienie RPO do Ministra Sprawiedliwości.pdf

Wystąpienie RPO do Komendanta Głównego Policji w sprawie tworzenia statystyk wykrywalności przestępstw i czynów karalnych popełnianych przez nieletnich.

data:2012-01-11

Załączniki:
Wystąpienie RPO do Komendanta Głównego Policji.pdf

Wystąpienie do Komendanta Głównego Policji w sprawie prowadzenia działań operacyjno-wykrywczych w policyjnych izbach dziecka.

data:2011-10-03

Załączniki:
Wystąpienie do Komendanta Głównego Policji.pdf

Wystąpienie do Komendanta Głównego Policji w sprawie przedłużających się pobytów nieletnich zatrzymanych w policyjnych izbach dziecka

data:2011-08-25

Załączniki:
Wystąpienie do Komendanta Głównego Policji.pdf

Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie przypadków długotrwałego pobytu nieletnich w policyjnych izbach dziecka.

data:2011-06-01

Załączniki:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.pdf

Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie przypadków długotrwałego pobytu nieletnich w policyjnych izbach dziecka.

data:2011-06-01

Załączniki:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości.pdf

Wystąpienie do Komendanta Głównego Policji w sprawie sposobu zapoznawania osób zatrzymanych z regulaminem pobytu w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych

data:2011-05-12

Załączniki:
Wystąpienie do Komendanta Głównego Policji.pdf

Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie braku unormowań prawnych zapewniających nieletnim w czasie pobytu w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii codzienny dostęp do zajęć na świeżym powietrzu.

data:2010-12-07

Załączniki:
Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej.pdf

Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie praktyki przenoszenia nieletnich z placówek resocjalizacyjno - rewalidacyjnych do zakładów poprawczych resocjalizacyjnych zamkniętych.

data:2010-07-30

Załączniki:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości.pdf

Wystąpienie do Marszałków Województw w sprawie wizytacji Krajowego Mechanizmu Prewencji w placówkach psychiatrycznych znajdujących się na terenie województwa.

data:2010-05-31

Załączniki:
Wystąpienie do Marszałków Województw.pdf

Wystąpienie do Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości w sprawie przygotowania przez resort sprawiedliwości informatora dla wychowanków umieszczonych w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich.

data:2010-04-13

Załączniki:
Wystąpienie do Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości.pdf

Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie stosowania środków przymusu bezpośredniego przez funkcjonariuszy Służby Więziennej.

data:2010-03-22

Załączniki:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości.pdf

Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie potrzeby wydania rozporządzenia regulującego warunki bytowe, jakim powinny odpowiadać policyjne izby dziecka wraz z regulaminem pobytu nieletnich w tego typu placówkach.

data:2010-03-19

Załączniki:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.pdf

Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie przygotowania przez Służbę Więzienną aktualnego kompendium wiedzy dla osadzonych cudzoziemców

data:2010-02-24

Załączniki:
Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej.pdf

Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie realizacji prawa osób pozbawionych wolności do komunikowania się z obrońcą i pełnomocnikiem.

data:2010-02-24

Załączniki:
Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej.pdf

Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości - Prokuratora Generalnego, Przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa i Komendanta Głównego Policji

data:2010-02-12

Załączniki:
Wystąpienie do Przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa.pdf
Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej.pdf
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości - Prokurata Generalnego.pdf
Wystąpienie do Komendanta Głównego Policji.pdf

Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości - Prokuratora Generalnego w sprawie funkcjonowania izb przejściowych w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich.

data:2010-02-11

Załączniki:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości - Prokuratora Generalnego.pdf

Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie trudności związanych z informowaniem cudzoziemców, osadzonych w polskich zakładach karnych i aresztach śledczych, o przysługujących im prawach.

data:2010-01-14

Załączniki:
Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej.pdf

Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie potrzeby uregulowania w przepisach prawa obowiązku udokumentowania stanu zdrowia nieletnich przygotowujących posiłki w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

data:2009-08-17

Załączniki:
Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej.pdf

Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie braku unormowań prawnych zapewniających nieletnim w czasie pobytu w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii codzienny dostęp do zajęć na świeżym powietrzu.

data:2009-08-12

Załączniki:
Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej.pdf

Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie przygotowania informatora dla wychowanków schronisk dla nieletnich i zakładów poprawczych.

data:2009-07-22

Załączniki:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości.pdf

Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie przygotowania informatora dla wychowanków młodzieżowych ośrodków wychowawczych i ośrodków socjoterapii.

data:2009-07-22

Załączniki:
Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej.pdf

Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie niedostosowania treści Karty Praw Pacjenta do sytuacji osób pozbawionych wolności.

data:2009-06-03

Załączniki:
Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej.pdf

Wystąpienie do Komendanta Głównego Policji w sprawie nieprzestrzegania przepisów rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

data:2009-06-03

Załączniki:
Wystąpienie do Komendanta Głównego Policji.pdf

Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie warunków bytowych w policyjnych izbach dziecka.

data:2009-02-13

Załączniki:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.pdf

Informacja RPO o stanie realizacji przez Polskę zobowiązań wynikających z Protokołu fakultatywnego do Konwencji w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania.

data:2008-02-21

Załączniki:
Informacja RPO o stanie realizacji przez Polskę zobowiązań wynikających z Protokołu fakultatywnego.pdf

Wystąpienie RPO do Ministra Sprawiedliwości w związku z powierzeniem Rzecznikowi funkcji krajowego mechanizmu prewencji.

data:2008-02-12

Załączniki:
Wystąpienie RPO do Ministra Sprawiedliwości.pdf

Odpowiedź Ministerstwa Sprawiedliwości na wystąpienie RPO w sprawie realizacji przez Polskę zobowiązań wynikających z Protokołu fakultatywnego

data:2008-01-18

Załączniki:
Odpowiedź Ministerstwa Sprawiedliwości.pdf

Wystąpienie RPO do Ministra Sprawiedliwości w sprawie realizacji przez Polskę zobowiązań wynikających z Protokołu fakultatywnego do Konwencji w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania.

data:2007-12-18

Załączniki:
Wystąpienie RPO do Ministra Sprawiedliwości.pdf

Wystąpienie RPO do prof. dr hab. Andrzeja Rzeplińskiego w sprawie utworzenia Porozumienia na rzecz wprowadzenia OPCAT

data:2007-12-18

Załączniki:
Wystąpienie RPO do Prof. dr hab. Andrzeja Rzeplińskiego.pdf
Historia zmian
Data Tytuł Opis Operator
2020-10-09 10:13:42 Wystąpienia RPO w związku z działalnością KMP Mariusz Masłowiecki