• Czarny/Biały
  • Biały/Czarny
  • Żółty/Niebieski
  • Standardowe

Obecny styl: Standardowe

Lista spraw podjętych w oparciu o petycje

Data początkowa
Np. 2020-04-09
Data końcowa
Np. 2020-04-09
LP Data złożenia petycji Numer sprawy Przedmiot petycji Odnośnik
1 2020-04-06 V.053.35.2020

 ws. "zatrzymania zagrożenia dla odporności polskiego społeczeństwa w trakcie pandemii" (wstrzymanie wdrożenia technologii 5G)

Sposób załatwienia: przekazanie do podmiotu właściwego do rozpatrzenia

przeglądaj
2 2020-04-06 V.053.34.2020

 ws. "zatrzymania zagrożenia dla odporności polskiego społeczeństwa w trakcie pandemii" (wstrzymanie wdrożenia technologii 5G)

Sposób załatwienia: przekazanie do podmiotu właściwego do rozpatrzenia

przeglądaj
3 2020-04-06 V.053.32.2020

 ws. "zatrzymania zagrożenia dla odporności polskiego społeczeństwa w trakcie pandemii" (wstrzymanie wdrożenia technologii 5G)

Sposób załatwienia: przekazanie do podmiotu właściwego do rozpatrzenia

przeglądaj
4 2020-04-05 V.053.31.2020

 ws. "zatrzymania zagrożenia dla odporności polskiego społeczeństwa w trakcie pandemii" (wstrzymanie wdrożenia technologii 5G)

Sposób załatwienia: przekazanie do podmiotu właściwego do rozpatrzenia

przeglądaj
5 2020-04-04 V.053.30.2020

 ws. "zatrzymania zagrożenia dla odporności polskiego społeczeństwa w trakcie pandemii" (wstrzymanie wdrożenia technologii 5G)

Sposób załatwienia: przekazanie do podmiotu właściwego do rozpatrzenia

przeglądaj
6 2020-04-04 V.053.26.2020

 ws. "zatrzymania zagrożenia dla odporności polskiego społeczeństwa w trakcie pandemii" (wstrzymanie wdrożenia technologii 5G)

Sposób załatwienia: przekazanie do podmiotu właściwego do rozpatrzenia

przeglądaj
7 2020-04-03 V.053.29.2020

 ws. "zatrzymania zagrożenia dla odporności polskiego społeczeństwa w trakcie pandemii" (wstrzymanie wdrożenia technologii 5G)

Sposób załatwienia: przekazanie do podmiotu właściwego do rozpatrzenia

przeglądaj
8 2020-04-03 V.053.33.2020

 ws. "zatrzymania zagrożenia dla odporności polskiego społeczeństwa w trakcie pandemii" (wstrzymanie wdrożenia technologii 5G)

Sposób załatwienia: przekazanie do podmiotu właściwego do rozpatrzenia

przeglądaj
9 2020-04-02 V.053.25.2020

 ws. "zatrzymania zagrożenia dla odporności polskiego społeczeństwa w trakcie pandemii" (wstrzymanie wdrożenia technologii 5G)

Sposób załatwienia: przekazanie do podmiotu właściwego do rozpatrzenia

przeglądaj
10 2020-04-02 V.053.28.2020

 ws. "zatrzymania zagrożenia dla odporności polskiego społeczeństwa w trakcie pandemii" (wstrzymanie wdrożenia technologii 5G)

Sposób załatwienia: przekazanie do podmiotu właściwego do rozpatrzenia

przeglądaj
11 2020-04-02 V.053.27.2020

 ws. "zatrzymania zagrożenia dla odporności polskiego społeczeństwa w trakcie pandemii" (wstrzymanie wdrożenia technologii 5G)

Sposób załatwienia: przekazanie do podmiotu właściwego do rozpatrzenia

przeglądaj
12 2020-04-02 V.053.20.2020

ws. "zatrzymania zagrożenia dla odporności polskiego społeczeństwa w trakcie pandemii" (wstrzymanie wdrożenia technologii 5G)

Sposób załatwienia: przekazanie do podmiotu właściwego do rozpatrzenia

przeglądaj
13 2020-04-01 V.053.22.2020

ws. "zatrzymania zagrożenia dla odporności polskiego społeczeństwa w trakcie pandemii" (wstrzymanie wdrożenia technologii 5G)

Sposób załatwienia: przekazanie do podmiotu właściwego do rozpatrzenia

przeglądaj
14 2020-04-01 V.053.21.2020

 ws. "zatrzymania zagrożenia dla odporności polskiego społeczeństwa w trakcie pandemii" (wstrzymanie wdrożenia technologii 5G)

Sposób załatwienia: przekazanie do podmiotu właściwego do rozpatrzenia

przeglądaj
15 2020-04-01 V.053.23.2020

 ws. "zatrzymania zagrożenia dla odporności polskiego społeczeństwa w trakcie pandemii" (wstrzymanie wdrożenia technologii 5G)

Sposób załatwienia: przekazanie do podmiotu właściwego do rozpatrzenia

przeglądaj
16 2020-04-01 V.053.19.2020

 ws. "zatrzymania zagrożenia dla odporności polskiego społeczeństwa w trakcie pandemii" (wstrzymanie wdrożenia technologii 5G)

Sposób załatwienia: przekazanie do podmiotu właściwego do rozpatrzenia

przeglądaj
17 2020-03-31 V.053.15.2020

 ws. "zatrzymania zagrożenia dla odporności polskiego społeczeństwa w trakcie pandemii" (wstrzymanie wdrożenia technologii 5G)

Sposób załatwienia: przekazanie do podmiotu właściwego do rozpatrzenia

przeglądaj
18 2020-03-31 III.053.2.2020

system ustalania wysokości świadczeń dla osób z niepełnosprawnościami

Petycja przekazana do MRPiPS

przeglądaj
19 2020-03-31 V.053.13.2020

 ws. "zatrzymania zagrożenia dla odporności polskiego społeczeństwa w trakcie pandemii" (wstrzymanie wdrożenia technologii 5G)

Sposób załatwienia: przekazanie do podmiotu właściwego do rozpatrzenia

przeglądaj
20 2020-03-31 V.053.24.2020

 ws. "zatrzymania zagrożenia dla odporności polskiego społeczeństwa w trakcie pandemii" (wstrzymanie wdrożenia technologii 5G)

Sposób załatwienia: przekazanie do podmiotu właściwego do rozpatrzenia

przeglądaj
21 2020-03-31 V.053.18.2020

 ws. "zatrzymania zagrożenia dla odporności polskiego społeczeństwa w trakcie pandemii" (wstrzymanie wdrożenia technologii 5G)

Sposób załatwienia: przekazanie do podmiotu właściwego do rozpatrzenia

przeglądaj
22 2020-03-31 V.053.16.2020

ws. "zatrzymania zagrożenia dla odporności polskiego społeczeństwa w trakcie pandemii" (wstrzymanie wdrożenia technologii 5G)

Sposób załatwienia: przekazanie do podmiotu właściwego do rozpatrzenia

przeglądaj
23 2020-03-31 V.053.17.2020

 ws. "zatrzymania zagrożenia dla odporności polskiego społeczeństwa w trakcie pandemii" (wstrzymanie wdrożenia technologii 5G)

Sposób załatwienia: przekazanie do podmiotu właściwego do rozpatrzenia

przeglądaj
24 2020-03-31 V.053.12.2020

 ws. "zatrzymania zagrożenia dla odporności polskiego społeczeństwa w trakcie pandemii" (wstrzymanie wdrożenia technologii 5G)

Sposób załatwienia: przekazanie do podmiotu właściwego do rozpatrzenia

przeglądaj
25 2020-03-31 V.053.14.2020

 ws. "zatrzymania zagrożenia dla odporności polskiego społeczeństwa w trakcie pandemii" (wstrzymanie wdrożenia technologii 5G)

Sposób załatwienia: przekazanie do podmiotu właściwego do rozpatrzenia

przeglądaj
26 2020-03-31 V.053.11.2020

 ws. "zatrzymania zagrożenia dla odporności polskiego społeczeństwa w trakcie pandemii" (wstrzymanie wdrożenia technologii 5G)

Sposób załatwienia: przekazanie do podmiotu właściwego do rozpatrzenia

przeglądaj
27 2020-03-31 V.053.10.2020

 ws. "zatrzymania zagrożenia dla odporności polskiego społeczeństwa w trakcie pandemii" (wstrzymanie wdrożenia technologii 5G)

Sposób załatwienia: przekazanie do podmiotu właściwego do rozpatrzenia

przeglądaj
28 2020-03-16 BDG-WP.053.1.2020

przymus akceptacji na stronie RPO akceptacji plików cookies

przeglądaj
29 2020-02-13 IV.053.3.2020

Przedmiot petycji: o wystąpienie do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o zbadanie zgodności art. 141 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego z przepisami art. 30 w związku z art. 40 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

przeglądaj