• Czarny/Biały
  • Biały/Czarny
  • Żółty/Niebieski
  • Standardowe

Obecny styl: Standardowe

Lista spraw podjętych w oparciu o petycje

Np. 2020-02-27
Np. 2020-02-27
LP Data złożenia petycji Numer sprawy Przedmiot petycji Odnośnik
1 2019-12-20 II.053.2.2019

Nowelizacja Kodeksu postępowania karnego i Kodeksu postępowania cywilnego.

Petycja przekazana do Ministerstwa Sprawiedliwości - zgodnie z właściwością

przeglądaj
2 2019-12-11 IV.053.25.2019

postulat zmian w przepisach: kodeksu cywilnego (rozszerzenie podstaw odwołania darowizny; wprowadzenie maksymalnej kwoty zadatku wręczanego przy zawarciu umowy); kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (sposób ustalania winy w rozkładzie pożycia małżeńskiego); kodeksu postępowania cywilnego (stworzenie ogólnej bazy adresów obywateli do doręczeń korespondencji sądowej i urzędowej; umożliwienie udzielania zabezpieczenia kontaktów rodzica z dzieckiem na posiedzeniu niejawnym; rozszerzenie zakresu licytacji komorniczych przez internet); wprowadzenie ustawowego zakazu pobierania opłat (prowizji) za wcześniejszą spłatę kredytu bankowego)

sposób załatwienia:

odłożenie a/a - petycję skierowano także do podmiotów wyposażonych w inicjatywę ustawodawczą, której RPO nie posiada

przeglądaj
3 2019-12-02 BDG-WP.053.3.2019

publikowanie na oficjalnej stronie internetowej RPO stanowisk, opinii i ekspertyz

przeglądaj