Lista spraw podjętych w oparciu o petycje

Data początkowa
Np. 2021-04-20
Data końcowa
Np. 2021-04-20
LP Data złożenia petycji Numer sprawy Przedmiot petycji Odnośnik
1 2021-03-10 III.053.11.2021

Wysokość zasiłku pielęgnacyjnego i termin wypłaty, wysokość renty socjalnej i rodzinnej i waloryzacja rent i emerutur.

Petycja została przekazana według właściwości do MRiPS  

przeglądaj
2 2021-02-10 XI.053.1.2021

Druk i rozdanie w sądach w Warszawie rezolucji  2079 (2015)

RPO nie jest właściwy do rozpatrzenia - petycja zostanie przekazana do podmiotu właściwego

przeglądaj