Wizytacja Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur w Zakładzie Karnym w Siedlcach

Data
,

W dniach 25– 27 lipca 2022 r. przedstawiciele Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur oraz ekspertka Krajowego Mechanizmu w dziedzinie medycyny przeprowadzili wizytację Zakładu Karnego w Siedlcach.

Celem przeprowadzonych czynności było ustalenie warunków detencji, sposobu traktowania osób pozbawionych wolności oraz realizacji tzw. minimalnych gwarancji antytorturowych. 

Zakład Karny w Siedlcach przeznaczony jest dla skazanych mężczyzn, recydywistów penitencjarnych typu zamkniętego oraz typu półotwartego dla skazanych recydywistów penitencjarnych przebywających w związku z realizacją umów o zatrudnieniu, z oddziałem aresztu śledczego. W strukturze jednostki znajduje się także oddział terapeutyczny dla skazanych z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi lub upośledzonych umysłowo. W oddziale znajduje się jedna cela dla osadzonego ze statusem więźnia niebezpiecznego. 

Przedstawiciele KMPT nie otrzymali sygnałów świadczących o złym traktowaniu osadzonych przez funkcjonariuszy i personel jednostki, relacje ocenione zostały jako dobre. Wątpliwości delegacji wzbudziły warunki bytowe panujące w jednostce. Niektóre z oddziałów wymagają pilnych prac remontowych m.in. ze względu na znaczące zawilgocenie ścian, zwłaszcza w kącikach sanitarnych oraz ubytki w tynku i farbie na ścianach w celach mieszkalnych. 

W ocenie przedstawicieli KMPT świadczona w jednostce pomoc medyczna oraz psychologiczna jest niewystarczająca, ze względu na zbyt małą liczbę lekarzy oraz psychologów penitencjarnych w stosunku do liczby osadzonych.

Wątpliwości Krajowego Mechanizmu wzbudziła również realizacja prawa do informacji w stosunku do osadzonych niewładających językiem polskim. Jednostka nie dysponowała tłumaczeniami podstawowych dokumentów na języki obce jak również translatorem, który ułatwiłby kontakty funkcjonariuszy z cudzoziemcami. 

Dalsze informacje oraz zalecenia Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur zostaną przedstawione w raporcie z wizytacji. 
 

Autor informacji: Dyrektor Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur
Data publikacji: 2022-08-05 12:00:56
Osoba udostępniająca: Grażyna Kalisiewicz
Data: 2022-08-05 12:05:51
Operator: Grażyna Kalisiewicz