Zawartość

Zespół Wstępnej Oceny Wniosków

 

Zespołem kieruje Wioletta Lewicka-Szostak

Do zakresu działania Zespołu Wstępnej Oceny Wniosków należy:

 1. nadawanie biegu korespondencji wpływającej do Biura;
 2. wysyłka korespondencji wychodzącej oraz rejestracja korespondencji i jej wprowadzenie do systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją;
 3. wstępna ocena i klasyfikacja wniosków kierowanych do Rzecznika;
 4. merytoryczne rozpoznanie spraw, które nie zostały zakwalifikowane do właściwości innych jednostek i komórek organizacyjnych Biura;
 5. udzielanie odpowiedzi w sprawach, których rozpoznanie wykracza poza ustawowe uprawnienia Rzecznika;
 6. przyjmowanie interesantów i udzielanie im niezbędnych informacji;
 7. obsługa infolinii;
 8. obsługa punktu przyjęć interesantów w Lublinie;
 9. merytoryczne przygotowywanie konferencji związanych z zakresem realizowanych zadań.

(wyciąg z regulaminu organizacyjnego Biura RPO)

 

Dyrektor Wioletta Lewicka-Szostak

W Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich od 1 grudnia 1999 r., do 2007 r. w Zespole Prawa Karnego. Od 2007 r. na stanowisku Zastępcy Dyrektora Zespołu Wstępnej Oceny Wniosków.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W 1998 r. ukończyła aplikację prokuratorską. Od 2006 r. jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

 

Galeria

 • zdjęcie: kobieta w ciemnej marynarce i jasnej koszuli

  dyrektor Zespołu Wstępnej Oceny Wniosków Wioletta Lewicka-Szostak
Autor informacji: M@riuszM@slowiecki
Data publikacji: 2012-08-22 14:38:10
Osoba udostępniająca: M@riuszM@slowiecki
Historia zmian
Data Tytuł Opis Operator
2019-07-18 15:05:23 Zespół Wstępnej Oceny Wniosków Agnieszka Jędrzejczyk