Zespół "Krajowy Mechanizm Prewencji Tortur"

Data:

Zespołem kieruje Przemysław Kazimirski

Do zakresu działania Zespołu „Krajowy Mechanizm Prewencji” należy:

  • sprawdzanie sposobu traktowania osób pozbawionych wolności;
  • przedstawianie rekomendacji właściwym organom władzy, w celu poprawy traktowania oraz warunków osób pozbawionych wolności i zapobiegania torturom oraz innemu okrutnemu lub poniżającemu traktowaniu albo karaniu;
  • przygotowywanie propozycji i uwag dla Rzecznika, odnośnie obowiązujących lub projektowanych przepisów prawnych;
  • merytoryczne przygotowywanie konferencji związanych z zakresem realizowanych zadań.

Zespół „Krajowy Mechanizm Prewencji” zapewnia na podstawie upoważnienia, zastępstwo procesowe Rzecznika przed Sądem Najwyższym, innymi sądami i Trybunałem Konstytucyjnym w sprawach należących do jego właściwości.

(wyciąg z regulaminu organizacyjnego Biura RPO)

 

 

 

Autor informacji: M@riuszM@slowiecki
Data publikacji: 2012-12-21 16:34:03
Osoba udostępniająca: M@riuszM@slowiecki
Data: 2013-01-03 10:21:12
Operator: M@riuszM@slowiecki
Data: 2013-01-03 10:21:12
Operator: M@riuszM@slowiecki
Data: 2019-07-18 15:08:22
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk