Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wydział do spraw Współpracy Międzynarodowej

Do zakresu działania Wydziału do spraw Współpracy Międzynarodowej należą zagadnienia:

  1. opracowywanie okresowych planów wizyt Rzecznika za granicą oraz wizyt składanych w Polsce na zaproszenie Rzecznika;
  2. organizowanie kontaktów Rzecznika z placówkami dyplomatycznymi i konsularnymi państw obcych w Polsce;
  3. koordynowanie współpracy Rzecznika z międzynarodowymi instytucjami ombudsmańskimi i krajowymi instytucjami ochrony praw człowieka;
  4. inicjowanie i przygotowanie umów o współpracy między Rzecznikiem i ombudsmanami z zagranicy oraz krajowymi instytucjami ochrony praw człowieka;
  5. realizowanie Programu Współpracy Państw Partnerstwa Wschodniego Ombudsmanów; 
  6. współpraca z Miejscami Pamięci i środowiskami ofiar II wojny światowej;
  7. prowadzenie korespondencji oficjalnej Rzecznika  dotyczącej współpracy międzynarodowej, z wyjątkiem spraw pozostających bezpośrednio w kompetencji poszczególnych jednostek i komórek organizacyjnych Biura.

2. Wydział do spraw Współpracy Międzynarodowej odpowiada za merytoryczne przygotowywanie konferencji, wizyt oraz delegacji związanych z zakresem realizowanych zadań.

 

Autor informacji: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data publikacji: 2021-11-21 19:02:43
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data: 2021-11-21 19:04:15
Operator: Mariusz Masłowiecki - BIP