Funkcjonariuszom SW na zwolnieniu lekarskim obniża się dodatki służbowe. Rzecznik pisze do MS

Data:
  • Funkcjonariusze Służby Więziennej czują się dyskryminowani ze względu na stan zdrowia, bo obniża się im dodatki służbowe, gdyż przebywali na zwolnieniu lekarskim
  • Dodatek służbowy można obniżyć w razie zmiany lub ustania prawidłowego wykonywania obowiązków służbowych – mówią przepisy
  • Nieobecność z powodu choroby nie mieści się w tym zakresie – wskazuje Rzecznik Praw Obywatelskich i prosi Ministra Sprawiedliwości o zbadanie problemu

Do Rzecznika zwracają się funkcjonariusze SW, którym obniżono dodatki służbowe z tego powodu, że byli na zwolnieniu lekarskim. Z informacji, które trafiają do Rzecznika wynika, że problem może wkrótce dotyczyć całej formacji.

Skarżący zwracają uwagę, że przebywanie na zwolnieniu lekarskim jest od nich niezależne i nie powinni z tego powodu ponosić konsekwencji finansowych. Tym bardziej, że za każdy dzień takiej nieobecności potrącane jest 20% uposażenia. Zwolnienie lekarskie będzie miało także wpływ na wysokość nagrody rocznej.

Funkcjonariusze odbierają obniżenie dodatku służbowego jako swoistą dyskryminację ze względu na stan zdrowia.

RPO zwraca uwagę, że zgodnie z rozporządzeniem określającym warunki i tryb przyznawania funkcjonariuszom dodatków o charakterze stałym - dodatek służbowy można obniżyć w razie zmiany lub ustania prawidłowego wykonywania obowiązków służbowych. 

Zdaniem Rzecznika przebywanie przez funkcjonariusza Służby Więziennej na zwolnieniu lekarskim nie mieści się w zakresie „zmiany lub ustania prawidłowego wykonywania obowiązków służbowych”. Dlatego, że w tym czasie, ze względów zdrowotnych, funkcjonariusz ten w ogóle nie wykonuje obowiązków służbowych. Nie można więc do ustania wykonywania obowiązków służbowych z tej przyczyny odnosić kategorii ich prawidłowości bądź nieprawidłowości.

W związku z tym Marcin Wiącek prosi ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobrę o zbadanie problemu i poinformowanie o ustaleniach i podjętych decyzjach.

WZF.7043.100.2022

Załączniki:

Autor informacji: Krzysztof Michałowski
Data publikacji: 2022-09-05 09:09:42
Osoba udostępniająca: Krzysztof Michałowski
Data: 2022-09-06 11:59:20
Operator: Krzysztof Michałowski