Godło RP
Biuletyn Informacji Publicznej RPO
Zawartość

Patronaty RPO w 2018 roku

Od 2018-05-01 do 2018-11-30

Siła, bariery, inspiracje i zdrowie psychiczne - to słowa-klucze i jednocześnie tematy przewodnie projektu Rok Leadershipu Kobiet, który skupia się na problematyce przywództwa kobiet we współczesnym świecie.

Projekt realizowany jest w terminie maj-listopad 2018, w jego skład wchodzi szereg wydarzeń:

2018-04-30

Fundacja Osób Chorych na Otyłość OD-WAGA oraz Zakład Socjologii Medycyny i Patologii Społecznej Katedry Medycyny Społecznej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego organizują pierwsze w Polsce badania społeczne pn. „Analiza doświadczeń pacjentów chorych na otyłość w kontaktach z personelem medycznym”.

2018-04-27
Konferencja organizowana jest przez Kolo Nauk Penalnych „Liberum" oraz Koło Nauk Cywilnycli „Pacmm" działające w Wyższej Szkole Prawa we Wrocławiu.
Podjęcie tej problematyki stanowi próbę włączenia się w dyskusję naukową na tak ważny i aktualny temat studentów Uczelni.
2018-04-27

Koło Naukowe Postępowania Cywilnego działające przy Katedrze Postępowania Cywilnego UMK w Toruniu organizuje Ogólnopolską Konferencję Naukową pt. „Środki zaskarżenia prawomocnych orzeczeń w postępowaniu cywilnym’’. Konferencja odbędzie się w dniu 27 kwietnia 2018 r.

2018-04-26
Organizatorem inicjatywy jest Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu.
2018-04-26
Katedra Prawa Medycznego Organizacji i Zarządzania w Opiece Zdrowotnej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu organizuje 26 kwietnia 2018 roku konferencję naukową dotyczącą organizacji systemu ochrony zdrowia oraz dostępu do świadczeń opieki
2018-04-25

Przegląd Innowacji i Twórczości w Edukacji organizowany przez Akademię Humanistyczno-Ekonomiczną w Łodzi odbędzie się 25 kwietnia 2018 r. w studiu radiowo-telewizyjnym Arterion przy AHE w Łodzi.  Przegląd kierowany jest do uczniów, nauczycieli oraz pedagogów zainteresowanych innowacyjnym i twórczym podejściem do edukacji.

Od 2018-04-21 do 2018-11-30
Organizatorem projektu "Pzrekrocz granice" jest Fundacja Spełnionych Marzeń, która od 15 lat działa na rzecz dzieci i młodzieży chorej na nowotwory. Pomysł na tę inicjatywę zrodził się z obserwacji przez Zespół Projektu zagadnień psychologiczno – społecznych z jakimi mierzą się tak młodzi pacjenci, ich rodziny oraz pracownicy medyczni w sytuacji diagnozy onkologicznej i procesu leczenia.
2018-04-21

21 kwietnia 2018 r. odbędą się I Targi Wiedzy o Autyzmie i Zespole Aspergera. Wydarzenie organizowane jest przez Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Białymstoku w Szkole Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kornela Makuszyńskiego przy ul. Poleska 27, w godzinach 11.00 - 18.00.

Od 2018-04-20 do 2018-12-24

Inicjatorem programu „Biznes i Prawa Człowieka - Standard Etyki w Polsce" na rok 2018 jest  Global Compact Network Poland. Celem programu jest wdrażanie Wytycznych ONZ ds. biznesu i praw człowieka, zasad etycznego prowadzenia biznesu z uwzględnieniem i poszanowaniem praw człowieka, a tym samym zwiększenie na rynku polskim ilości firm, które posiadają programy etyczne.

Strony

Autor informacji: Dyrektor Zespołu Kontaktów z Mediami i Komunikacji Społecznej
Data publikacji: 2019-01-07 08:14:21
Osoba udostępniająca: M@riuszM@slowiecki