Godło RP
Biuletyn Informacji Publicznej RPO
Zawartość

Patronaty RPO w 2018 roku

2018-05-24

Ogólnopolski Dzień Różnorodności to inicjatywa realizowana przez Stowarzyszenie Forum Odpowiedzialnego Biznesu w ramach europejskiego programu Karta Różnorodności.

Od 2018-05-18 do 2018-05-20
Ogólnopolski Zjazd Karnistów jest konferencją naukowa organizowana na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu przez Katedrę Prawa Karnego i działające przy niej Koło Naukowe Kryminologii i Polityki Kryminalnej. Konferencja stanowi kontynuację poprzednich edycji Ogólnopolskich Zjazdów Młodych Karnistów.
Od 2018-05-17 do 2018-05-18

W dniach 17-18 maja 2018 r. w Instytucie Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego odbędzie konferencja „Komunikowanie i media w dialogu obywatelskim” pod Honorowym Patronatem RPO . Celem spotkania jest refleksja nad kondycją dyskusji w społeczeństwie oraz wymiana doświadczeń osób i instytucji zaangażowanych w rozwój dialogu obywatelskiego.

Od 2018-05-16 do 2018-05-17

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Kwidzynie już po raz 25. jest organizatorem Kwidzyńskiego Forum Teatralnego Placówek Kształcenia Specjalnego.

2018-05-15
Projekt organizowany jest przez licealistki z Warszawy, które tworząc projekt społeczny „nieŚWIADOMI" podejmują działania informacyjno-edukacyjne, mające na celu zmniejszenie dyskryminacji i stygmatyzacji osób z zaburzeniami psychicznymi. 
Od 2018-05-15 do 2018-05-17

VII Kongres Kół Naukowych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, odbędzie się w dniach 15-17 maja 2018 r. na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, oraz Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej UAM.

2018-05-13

13 maja na Stadionie Arena Lublin zostanie rozegrany mecz charytatywny pomiędzy Reprezentacją Artystów Polskich a Reprezentacją Artystów Rosji Starco. Dochód ze sprzedaży biletów będzie przekazany na cel charytatywny. Organizatorzy część pieniędzy pozyskanych podczas meczu przekażą na pomoc rodzinom, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej w wyniku przemocy w rodzinie.

Mateusz Mielczarek z LO im. Czackiego przemawia
2018-05-13

Jak działa Akcja Demokracja? Jak Strajk Kobiet zorganizował masowe demonstracje w zaledwie kilka dni? Co to jest Unijna Inicjatywa Obywatelska? Jak funkcjonuje instytucja Rzecznika Praw Obywatelskich, a jak Rzecznika Praw Dziecka?
Na te i inne pytania odpowiadali goście podczas akcji Nasza Sprawa, która odbyła się 13 maja w Muzeum Historii Żydów Polskich.

2018-05-11
Organizowany przez Koło Psychologii Klinicznej i Psychoterapii ASPI (Akademia Pedagogiki Specjalnej) cykl konferencji pt. „Człowiek w środowisku" rozpoczął się w 2012 r.
2018-05-10

Organizowany przez Szkołę Podstawową nr 377 im.

Strony

Autor informacji: Dyrektor Zespołu Kontaktów z Mediami i Komunikacji Społecznej
Data publikacji: 2019-01-07 08:14:21
Osoba udostępniająca: M@riuszM@slowiecki