Godło RP
Biuletyn Informacji Publicznej RPO
Zawartość

Patronaty RPO w 2018 roku

Od 2018-06-30 do 2018-12-31

Kampania została zainicjowana przez Stowarzyszenie Manko – Głos Seniora 30 czerwca 2018 r.  I etap zakończy się 31 grudnia 2018 r.

Od 2018-06-28 do 2018-07-01
Organizatorami konferencji są Stowarzyszenie Chorych na Mukopolisacharydozę i Choroby Rzadkie przy współpracy Federacji Pacjentów z Europy Środkowej Wschodniej oraz stowarzyszeń skupiających pacjentów z chorobami rzadkimi.
Od 2018-06-18 do 2018-06-19

W dniach 18-19 czerwca 2018 r. Katedra Prawa Cywilnego i Gospodarczego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie organizuje Ogólnopolską Konferencję Naukową Prawa Podatkowego „Zasada pewności w prawie podatkowy m - de lege lata i de lege ferenda". Obrady poświęcone zostaną zagadnieniom dotyczącym realizacji zasady pewności prawa i związanej z nią zasady bezpieczeństwa prawnego w prawie podatkowym.

Od 2018-06-16 do 2018-06-17

Podczas X ogólnopolskiego Kongresu Kobiet w Łodzi w dniach 16-17 czerwca 2018 r. odbędzie się cykl paneli, warsztatów i wydarzeń towarzyszących w ramach centrum „Chcemy całego życia!”, dedykowanego osobom z niepełnosprawnościami i ich rodzinom.

2018-06-09

Regionale Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych organizuje cykl Żywych Bibliotek w dniach 17-18 maja, 9 czerwca, 18-19 października.

2018-05-30

Światowy Dzień SM został ustanowiony kilka lat temu przez Międzynarodową Federację Stwardnienia Rozsianego (ang. Multiple Sclerosis International Federation - MSIF). Jego celem jest szerzenie informacji na temat życia z SM, ale także dawanie osobom chorym i ich bliskim poczucia wspólnoty.

Od 2018-05-26 do 2018-12-28
Inicjatywa Społeczna pn. 100-lecie Kobiet, została stworzona, aby uczcić 100 - tną rocznice uzyskania przez Polki pełnycłi praw publicznych.
2018-05-25

Młodzieżowy Sejmik Województwa Śląskiego organizuje 25 maja w Katowicach Kongres Młodzieżowy Rad Miast, Gmin i Powiatów Województwa Śląskiego "Nic o nas bez nas  - partycypacja młodzieży w życiu społecznym".

2018-05-25

Ogólnopolska konferencja naukowa pt. "RODO w kontekście prawa medycznego" organizowana przez Koło Naukowe Prawa Medycznego UJ w Krakowie 25 maja ma na celu zwrócenie uwagi i przeprowadznie szerokiej dyskusji w temacie wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO).

2018-05-25

Program Karta Różnorodności jest organizowany od sześciu lat przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Tegoroczne działania będą przebiegały pod hasłem „1918 – 1018 od praw wyborczych do równych szans”

Strony

Autor informacji: Dyrektor Zespołu Kontaktów z Mediami i Komunikacji Społecznej
Data publikacji: 2019-01-07 08:14:21
Osoba udostępniająca: M@riuszM@slowiecki