Godło RP
Biuletyn Informacji Publicznej RPO
Zawartość

Patronaty RPO w 2018 roku

Screen strony internetowej z tekstem zamieszczonym w artykule
Od 2018-12-21 do 2019-01-31

Finansowa część nagrody imienia profesora Thorolfa Rafto przyznana w 2018 r. Rzecznikowi Praw Obywatelskich, dr. Adamowi Bodnarowi, i Biuru RPO za walkę o prawa człowieka i niezależne sądownictwo w Polsce, została przekazana przez norweską Fundację Rafto zgodnie z życzeniem laureatów Funduszowi Obywatelskiemu.

2018-12-10

Projekt jest próbą odpowiedzi na pytanie o skuteczność mowy nienawiści oraz możliwości reagowania na nią w sposób odpierający poniżenie i uprzedmiotowienie oponenta czy oponentki. Autorzy chcą przede wszystkim zbadać strategie i formy oporu wobec nienawiści artykułowanej w mowie bezpośredniej, mediach czy debacie publicznej.

Planowane działania:

2018-12-10

10 grudnia 2018 roku w Poznaniu odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Współczesne problemy ochrony praw człowieka II” zorganizowana pod Honorowym Patronatem RPO przez Sekcję Praw Człowieka Koła Naukowego Prawa Konstytucyjnego Pro Publico Bono działającego przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

2018-12-10

10 grudnia w Krakowie odbyła się XII edycja konferencji „Pełno(s)prawny Student” organizowanej przez Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego.

Od 2018-12-09 do 2018-12-12

Wystawa została zorganizowana w Centrum Promocji Kultury na warszawskiej Pradze w dniach 9-12 grudnia 2018 roku z okazji 70. rocznicy powstania Organizacji Narodów Zjednoczonych w ramach programu „Strefa Sztuki – ENSI Art” przygotowanego przez firmę ENSI.

Informacje o wystawie przekazane przez organizatorów:

2018-12-06

Uniwersytet Jagielloński i Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie planują zorganizować międzynarodową konferencję w dniach 6-7 grudnia 2018. z okazji 70 rocznicy przyjęcia Konwencji ONZ w sprawie zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa.

2018-12-06

6 grudnia 2018 r. w Krakowie odbyła się Konferencja Naukowa pt. „Status pokrzywdzonego w postępowaniu karnym” zorganizowana pod Honorowym Patronatem RPO przez Koło Naukowe Postępowania Karnego Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Od 2018-12-06 do 2019-06-30

Projekt szkoleniowy dla nauczycielek i nauczycieli „Akademia Edukacji Antydyskryminacyjnej” realizowany jest przez Centrum Żydowskie w Oświęcimiu wspólnie z Fundacją Dialog-Pheniben i Muzeum Historii Żydów Polskich Polin.

Od 2018-12-04 do 2018-12-05

W dniach 4-5 grudnia 2018 roku w Hotelu Logos w Warszawie odbyło się spotkanie „Godna Starość i Godna Praca – wspólne wyzwania, wspólne rozwiązania” organizowane przez Fundację Centrum Organizowania Związków Zawodowych.

Od 2018-12-04 do 2018-12-05

4-5 grudnia 2018 roku w Auli Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego odbył się VII Kongres Prawa Medycznego organizowany przez Polskie Towarzystwo Prawa Medycznego.

Strony

Autor informacji: Dyrektor Zespołu Kontaktów z Mediami i Komunikacji Społecznej
Data publikacji: 2019-01-07 08:14:21
Osoba udostępniająca: M@riuszM@slowiecki
Historia zmian
Data Tytuł Opis Operator
2021-05-27 12:06:05 Patronaty RPO w 2018 roku Agnieszka Jędrzejczyk