Godło RP
Biuletyn Informacji Publicznej RPO
Zawartość

Patronaty RPO w 2017 roku

Od 2017-10-19 do 2017-10-22

Organizowany przez Fundację Autonomia Festiwal odbędzie się w dniach 19-22 października 2017 r. w Krakowie i Poroninie. Jak co roku, zostaną pokazane najlepsze filmy dokumentalne z całego świata nt. praw człowieka. W ramach Festiwalu odbędą się również spotkania z osobami zajmującymi się na co dzień tematyką praw człowieka.

Od 2017-10-13 do 2017-10-14

Pilotażowy Projekt "Health4LGBTI", finansowany przez Unię Europejską, ma na celu lepsze zrozumienie potrzeb zdrowotnych i problemów w dostępnie do świadczeń zdrowotnych doświadczanych przez osoby LGBTI (lesbijek, gejów, osób biseksualnych, transpłciowych oraz interpłciowych) oraz zrozumienie kluczowych barier, z którymi borykają się specjaliści ochrony zdrowia świadczący usługi medyczne dla osó

2017-10-12

Katedra Prawa Karnego Procesowego Uniwersytetu Śląskiego wraz z działającym przy niej Kołem Naukowym Prawa Karnego Procesowego „IUSTITIA" przy współpracy z Izbą Adwokacką w Katowicach zorganizowała II Śląskie Forum Karnoprocesowym. w ramach którego 12 października 2017 r. na Wydziale Prawa i Administracji UŚ w Katowicach odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt.

zdjęcie: mężczyzna w garniturze stoi przy mównicy, obok niego siedzi kilka osób
Od 2017-10-10 do 2017-10-11

Rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar wziął udział w konferencji naukowej pt. „Sądowa ochrona praw jednostki w państwach Europy Środkowej - dotychczasowe doświadczania i tendencje zmian”, która odbyła się w Opolu.

Dwa nierówne ciężary nie równoważą się
2017-10-03

Zastępczyni RPO dr Sylwia Spurek  weźmie udział w debacie na temat praw osób LGBT, która odbędzie się na Uniwersytecie Warszawskim. Dyskusję poprzedzi projekcja filmu „Artykuł osiemnasty”. Wydarzenie obywa się pod honorowym patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Komisji Rektorskiej ds. Przeciwdziałania Dyskryminacji.

2017-10-02

5. edycję kampanii organizują - wzorem lat ubiegłych - organizacje pozarządowe: Stowarzyszenie Aktywnie Przeciwko Depresji i Fundacja ITAKA - Centrum Poszukiwań Osób Zaginionych. Kampanię wspierają ambasadorzy: Andrzej Seweryn, Wiktor Zborowski, Piotr Zelt, Krzysztof Cugowski, Maciej Orłoś, Jarosław Gugała i Tomasz Wolny.

Od 2017-10-01 do 2018-02-28

Tematem kampanii będą potrzeby i możliwości wsparcia opiekunów rodzinnych, zajmujących się w domach swoimi bliskimi: w podeszłym wieku, ciężko i obłożnie chorymi dorosłymi i dziećmi, czy niepełnosprawnymi.

2017-10-01

Obchody Międzynarodowego Dnia Osób Starszych wpisują się m.in. w priorytety Programu „Warszawa przyjazna seniorom" jako międzypokoleniowe działania służące budowaniu pozytywnego wizerunku osób starszych. Służą również zachęcaniu starszego pokolenia do aktywności (poprzez interaktywną formę prezentacji działalności organizacji seniorskich i działających na ich rzecz).

Od 2017-09-29 do 2017-10-15

Warszawski Festiwalu Kultury bez Barier jest organizowany przez Miasto Stołeczne Warszawa, Fundację Kultury Bez Barier i instytucje kultury z Warszawy oraz  innych miast. Ideą Festiwalu jest zniesienie wszelkich przeszkód uniemożliwiających wielu osobom swobodny dostęp do wydarzeń, miejsc i tekstów kultury

zdjęcie: mężczyzna stoi przy mównicy umieszczonej na środku sali gimnastycznej
2017-09-29

Po latach starań udało się nam wybudować halę sportową dla niepełnosprawnych wychowanków Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 2 dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Wejherowie. Hala pozwoli nam w odpowiednich warunkach dbać o rozwój psychoruchowy ruchowy naszych wychowanków. 29 września 2017 roku obiekt został owtarty.

Strony

Autor informacji: Dyrektor Zespołu Kontaktów z Mediami i Komunikacji Społecznej
Data publikacji: 2018-03-08 08:08:13
Osoba udostępniająca: M@riuszM@slowiecki