Godło RP
Biuletyn Informacji Publicznej RPO
Zawartość

Patronaty RPO w 2016 roku

Od 2016-12-12 do 2017-05-11

W grudniu rozpoczynają się eliminacje szkolne II edycji Gimnazjalnej Olimpiady Wiedzy o Społeczeństwie, która została objęta Honorowym Patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich. Udział w Olimpiadzie ma zwiększać zainteresowanie uczniów sprawami publicznymi, kształtować w nich umiejętność włączania się w debaty publiczne w sposób uwzględniający opinie odmienne niż własne,

Od 2016-12-12 do 2016-12-13

Konferencja podsumowuje dwuletni projekt pn.

2016-12-08

Rzecznik Praw Obywatelskich objął patronatem projekt KOALICJA RZECZNIKÓW ETYKI  w ramach Programu „Biznes i Prawa Człowieka 2014-2020. Implementacja Wytycznych ONZ ds. Biznesu i Praw Człowieka”.

2016-12-07

Jaki wpływ na jakość opieki nad matką i dzieckiem ma wdrożenie zmian w zakresie organizacji opieki okołoporodowej w Polsce? Jakie są oczekiwane pozytywne skutki wprowadzonego w lipcu programu pilotażowego? Jakie zagrożenie niesie ze sobą przyjęte rozwiązanie?

2016-12-05

Konferencja „Well…being! Czyli za czym tęsknimy w pracy” organizowana jest w ramach działalności Think Tanku Diversity Hub (inicjatywa non-profit) skoncentrowanego na promowaniu idei zarządzania różnorodnością i idei zarządzania humanistycznego (m.in.

Od 2016-12-02 do 2016-12-03

Konferencję organizuje Towarzystwo Inicjatyw Prawnych i Kryminalistycznych Paragraf 22. Wydarzenie poświęcono zagadnieniom związanych z szeroko rozumianym bezpieczeństwem publicznym.

Od 2016-12-01 do 2016-12-02

V Kongres Prawa Medycznego będzie okazją do prezentacji aktualnych zagadnień z zakresu prawa medycznego, etyki oraz problematyki praw pacjenta. Uczestnicy podejmą również debatę na temat prawnych aspektów wykonywania świadczeń zdrowotnych. W imieniu Rzecznika Praw Obywatelskich udział w tym wydarzeniu weźmie dr Sylwia Spurek, zastępczyni ds. równego traktowania.

2016-11-30

Partnerstwo na Rzecz Edukacji Finansowej realizuje projekt edukacyjny, którego celem jest przede wszystkim uświadomienie wagi edukacji finansowej jako podstawowej kompetencji obywatela.

2016-11-30

Tegoroczna, piąta edycja projektu ELSA Day odbędzie się 30 listopada. Tematem przewodnim tej edycji będzie prawo migracyjne. W panelu dotyczącym sytuacji imigrantów i uchodźców w Polsce wystąpi Marcin Sośniak, naczelnik Wydziału Praw Migrantów i Mniejszości Narodowych. Przedstawi on m.in. działania podejmowane przez Biuro RPO na rzecz migrantów i przybliży działalność Zespołu ds.

Od 2016-11-29 do 2016-11-30

Konferencja dotyczyć będzie nowych technologii wykorzystywanych w poszukiwaniu ludzi zaginionych. Pierwszy dzień konferencji poświęcony będzie poszukiwaniu zaginionych dzieci, a także innowacjom wykorzystywanym w komunikowaniu się i profilaktyce zaginięć tej grupy.

Strony

Historia zmian
Data Tytuł Opis Operator
2021-05-27 12:01:02 Patronaty RPO w 2016 roku Agnieszka Jędrzejczyk