Odznaka honorowa RPO

Data:

Odznaka honorowa Rzecznika Praw Obywatelskich „Za Zasługi dla Ochrony Praw Człowieka” została ustanowiona w dniu 2 listopada 2009 r. Jest zaszczytnym wyróżnieniem za szczególne osiągnięcia w dziedzinie ochrony praw człowieka, może zostać nadana obywatelom Rzeczypospolitej Polskiej, obywatelom państw obcych, a także organizacjom i instytucjom.

Autor informacji: M@riuszM@slowiecki
Data publikacji: 2013-02-19 10:27:53
Osoba udostępniająca: Anna Kabulska
Data: 2017-11-07 12:10:31
Operator: Anna Kabulska
Data: 2020-10-26 11:12:59
Operator: Anna Kabulska
Data: 2021-09-10 19:50:39
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk