Zawartość

26 czerwca 2018 - WTOREK - Dzień drugi - Kongresu Praw Rodzicielskich

Czas Aula C im. J. Korczaka, I piętro Aula A , parter Aula B , parter
10:00
Godzina: Od 10:00 do 12:00

Nie ma całościowego systemu wsparcia osób z niepełnosprawnościami, które są rodzicami. Brakuje też systemu edukacji, dotyczącej również tego, jak osoba z niepełnosprawnością  ma się przygotować do rodzicielstwa. Z badań wynika, że na pomoc instytucjonalną liczy 30 proc. rodziców z niepełnosprawnościami, a na pomoc rodziny - 90 proc.

Paneliści: 

Moderator: Monika Zima-Parjaszewska
Liczba zapisanych osób: 0
Data aktualizacji: niedziela, 18 Listopad, 2018 - 19:28
 
Godzina: Od 10:00 do 12:00

Celem panelu było przedstawienie zagadnień prawnych związanych z małoletnim rodzicielstwem oraz omówienie kwestii edukacji seksualnej dzieci i młodzieży, dostępu małoletnich dziewcząt do badań lekarskich i antykoncepcji, sytuacji nieletnich matek przebywających w placówkach resocjalizacyjnych oraz stosunek służb socjalnych do małoletnich matek.

Moderator: Jolanta Zozula
Liczba zapisanych osób: 0
Data aktualizacji: niedziela, 18 Listopad, 2018 - 19:28
 
Godzina: Od 10:00 do 12:00

Dzieci nieotrzymujących (pełnych) alimentów może być ponad milion. Coraz mniej dzieci jest uprawnionych do świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego. Zadłużenie wobec dzieci wzrosło z 5 mld w 2015 roku do ponad 11 mld zł w 2017 roku, a liczba (zarejestrowanych) dłużników alimentacyjnych powiększyła się do 320 tysięcy. Jednocześnie ściągalność alimentów na rzecz dzieci pozostaje niska i w 2016 roku wynosiła zaledwie 19%. Celem panelu jest dyskusja na temat zjawiska niealimentacji z perspektywy socjologicznej, a jednocześnie przedstawienie działań Zespołu do spraw Alimentów, powołanego w lutym 2016 r. przez Rzecznika Praw Obywatelskich i Rzecznika Praw Dziecka. Zadaniem Zespołu stało się znalezienie skutecznych i możliwych do wprowadzenia w życie rozwiązań, które z jednej strony poprawiłyby skuteczność egzekucji alimentów, a z drugiej upowszechniły ideę ich regulowania przez osoby zobowiązane.

 
Moderator: Ewa Dawidziuk
Liczba zapisanych osób: 0
Data aktualizacji: czwartek, 27 Maj, 2021 - 08:48
 
12:30
Godzina: Od 12:30 do 14:30

Orzeczenie sądowe nie zakończy konfliktu między rodzicami i nie przywróci utraconego zaufania.

Spory sądowe między rodzicami trwają dziś za długo, na czym cierpią głównie ich dzieci. Przyczyną jest m.in. to, że sędziowie przerzucają ciężar rozstrzygnięć na biegłych. Spory te powinny kończyć się ugodą, tymczasem nie ma instytucji wskazujących, że rodzice muszą negocjować i ustępować - właśnie dla dobra dziecka. Dziecko nie powinno być na „linii strzału” miedzy rodzicami - podkreślano podczas panelu nt. efektywności spraw rodzinnych w sądach podczas Kongresu Praw Rodzicielskich.

 
Moderator: Michał Kubalski
Liczba zapisanych osób: 0
Data aktualizacji: środa, 20 Listopad, 2019 - 12:42
 
Godzina: Od 12:30 do 14:30

„Sprawy nie są biało-czarne” – stwierdził Bartłomiej Rosik (MSZ) odnosząc się do problemu odbierania dzieci przez urzędy ds. dzieci i młodzieży polskim rodzicom zagranicą, jednego z głównych tematów panelu poświęconemu współpracy zagranicznej w sprawach rodzinnych i funkcjonowaniu organów typu Barnevernet i Jugendamt.

Moderator: Marcin Malecko
Liczba zapisanych osób: 0
Data aktualizacji: środa, 17 Październik, 2018 - 14:05
 
Godzina: Od 12:30 do 14:30

Ten panel był rozmową rodziców dzieci z niepełnosprawnościami. Rodziców aktywnych zawodowo i społecznie. Troje takich rodziców było panelistami, pozostali zabierali głos w dyskusji. O jakiej przyszłości marzą: Żeby spotykać się z dorosłym dzieckiem na obiedzie niedzielnym, by było zaopiekowane i samodzielne, w mieszkaniu chronionym. Żeby nie żyć w strachu przed domem opieki.

Moderator: Krzysztof Kurowski
Liczba zapisanych osób: 0
Data aktualizacji: czwartek, 18 Lipiec, 2019 - 16:07
 
14:30
Godzina: Od 14:30 do 16:00

Zaletą Kongresu było to, że naprawdę ze sobą rozmawialiśmy, a dyskusja ta ujawniła pokłady wiedzy, doświadczeń, ale też frustracji, gniewu i złości. Udało się spotkać przedstawicielom wielu środowisk z całego kraju – i to w środowisku akademickim – podsumował Kongres Praw Rodzicielskich rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar.

Liczba zapisanych osób: 0
Data aktualizacji: czwartek, 20 Luty, 2020 - 08:40