Zawartość

25 czerwca 2018 - PONIEDZIAŁEK - Dzień pierwszy - Kongresu Praw Rodzicielskich

Czas Aula C im. J. Korczaka, I piętro Aula A , parter Aula B , parter Sala 3131, I piętro
10:00
Godzina: Od 10:00 do 11:45

- Ze stu kilkudziesięciu spotkań regionalnych RPO w całym kraju w pamięci utkwiło szczególnie jedno, w Żyrardowie. Przyszedł tam pan, około 40-tki, i opowiedział o sporze o kontakt z dzieckiem. Miał ze sobą stertę dokumentów i korespondencji z sądem. Pytał, co ma zrobić, bo lata lecą, dziecka nie widzi, konflikt z jego matką to uniemożliwia. Opowieść tego pana u każdego rodzica wywołuje ciarki  - mówił Adam Bodnar otwierając Kongres Praw Rodzicielskich w Warszawie i wyjaśniając jego genezę.

Kongres organizowany jest przez Rzecznika Praw Obywatelskich wspólnie z Akademią Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. W otwarciu Kongresu uczestniczył jej rektor JM Stefan M. Kwiatkowski. Marszałek Sejmu Marek Kuchciński przesłał list do uczestników. Przyjechał szef Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz, a głos zabrał prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski.

Liczba zapisanych osób: 0
Data aktualizacji: czwartek, 20 Luty, 2020 - 08:38
 
 
 
 
11:30
Godzina: Od 11:45 do 12:00
Liczba zapisanych osób:
Data aktualizacji: poniedziałek, 14 Maj, 2018 - 12:16
 
 
 
 
12:00
Godzina: Od 12:00 do 14:00

Nowym wyzwaniem – i szansą polskich rodzin – są pradziadkowie. Nigdy wcześniej tylu ich nie było. A to niejedna zmiana, jaka zachodzi w rodzinach. Przemiany cywilizacyjne, technologiczne i kulturowe powodują, że także role rodzica, ojca, matki ewoluują; przed członkami rodziny stają nowe wyzwania, zagrożenia i szanse.

 
Moderator: Anna Nowicka-Skóra
Liczba zapisanych osób: 0
Data aktualizacji: wtorek, 26 Luty, 2019 - 15:44
 
Godzina: Od 12:00 do 14:00

Rekomendacje: warto korzystać z mediacji, warto uczyć rodziców, jak sytuacja ich konfliktu wpływa na dziecko, warto budzić w nich gotowość na szukanie porozumienia. Warto, aby wszystkie podmioty, organizacje, osoby, które stykają się z sytuacjami konfliktowymi, uczyły się mediacji, bo to pomaga wychodzić „obronną ręką” z konfliktów.

Moderator: Agnieszka Tulin-Kardaś
Liczba zapisanych osób: 0
Data aktualizacji: poniedziałek, 21 Październik, 2019 - 13:29
 
Godzina: Od 12:00 do 14:00

Przemoc to przemoc, a nie „konflikt w rodzinie”

Przemoc należy zawsze nazywać przemocą, a przestępstwo - przestępstwem, nie zaś - „konfliktem w rodzinie”. Tymczasem wymiar sprawiedliwości często tak właśnie traktuje przemoc w rodzinie. W efekcie przestaje być na uznawana za przestępstwo nie tylko przez prokuraturę czy sądy, ale także przez samych pokrzywdzonych oraz sprawców  - wskazywano podczas panelu na ten temat podczas Kongresu Praw Rodzicielskich. 

Moderator: Irena Pospiszyl
Liczba zapisanych osób: 0
Data aktualizacji: piątek, 11 Styczeń, 2019 - 15:30
 
Godzina: Od 12:00 do 14:00

Dzieciom urodzonym za granicą w związkach jednopłciowych – obywatelom i obywatelkom Polski – sądy odmawiają potwierdzenia obywatelstwa polskiego, a co za tym idzie – zarejestrowania aktów ich urodzenia w polskich urzędach stanu cywilnego. W efekcie dzieci nie posiadają żadnego dokumentu tożsamości potwierdzającego ich więź z którymkolwiek z rodziców, nie mogą podróżować, zapisać się do lekarza ani do przedszkola.

Moderator: Aleksandra Muzińska
Liczba zapisanych osób: 0
Data aktualizacji: sobota, 22 Grudzień, 2018 - 19:44
 
14:00
Godzina: Od 14:00 do 14:45
Liczba zapisanych osób:
Data aktualizacji: poniedziałek, 11 Czerwiec, 2018 - 13:51
 
 
 
 
14:30
Godzina: Od 14:45 do 16:45

Dziecko mówi, że nie chce jeździć do ojca na weekendy, bo nie może zabrać ukochanego misia. Dlaczego? Bo mama powiedziała, że tata na pewno tego misia zabierze na zawsze.

Dziecko uważa, że mama go nie kocha, bo nie zabiera na weekendy. Chciało, ale tata ostrzegł, że mama na pewno da znowu klapsa, więc lepiej nie jeździć.

Takie historie zbierają specjaliści z opiniodawczych zespołów specjalistów sądowych (OZSS)

Moderator: dr hab. Adam Bodnar - RPO VII kadencji
Liczba zapisanych osób: 0
Data aktualizacji: wtorek, 26 Luty, 2019 - 15:29
 
Godzina: Od 14:45 do 16:45

Sądownictwo rodzinne boryka się z wieloma problemami, o których zaświadczyć mogą uczestnicy postępowań sądowych. Poprosiliśmy praktyków - sędziów rodzinnych, kierownika OZSS i kuratora - o podzielenie się refleksjami na temat tego, jak zorganizowane jest sądownictwo rodzinne, na jakie bariery napotykają sędziowie; we wspólnej dyskusji spróbujemy znaleźć możliwe rozwiązania.

- Sądy rodzinne pełnią szczególną rolę w społeczeństwie. Sędzia nie może orzekać tylko na podstawie ustawy czy własnego doświadczenia życiowego – mówiła moderatorka panelu  dyr. Kamilla Dołowska z BRPO

Moderator: Kamilla Dołowska
Liczba zapisanych osób: 0
Rejestracja
Data aktualizacji: wtorek, 26 Luty, 2019 - 15:43
 
 
Godzina: Od 14:45 do 16:45

Powinno się wydłużyć terminy na zaprzeczenie ojcostwa, a testy DNA dokładnie uregulować - wskazywali uczestnicy panelu w sprawie ustalania pochodzenia dziecka podczas pierwszego dnia Kongresu Praw Rodzicielskich

Panelistami byli:

Moderator: Małgorzata Szuleka
Liczba zapisanych osób: 0
Rejestracja
Data aktualizacji: niedziela, 18 Listopad, 2018 - 19:23